Generatie VII

Uit Mulckhuijse
Ga naar: navigatie, zoeken

Navigatie:

Beschrijving van generatie VII uit de genealogie 1980

AA VIIa. Jacob Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 2 febr.1848, huisschilder en brievengaarder te Vinkeveen, + Vinkeveen en Waver-veen 21 mei 1926, tr.ald.23 jan.1874 Tetta Catharina Cornelia Staal, geb.Amsterdam 15 jan.1853, + Vinkeveen en Waverveen 11 dec.1904, dr.van Lubbertus en Catharina Cornelia Niermans (vgl.De Nederlandiche Leeuw 1974, kolom 265).

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Mulclchuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 16 dec.1873, + ald.5 maart 1874,
 2. Catharina Cornelia Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 30 dec.1875, + ald.20 febr.1940.
 3. Petronella Helena Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveon 24 dec.1876, + Amsterdam 19 nov.1956, tr.ald.15 sept.1899 Jan van Selm geb.Amsterdam 13 juli 1873, vee- en fouragehandelaar, + ald.21 mei 1956, zn.van Reijer en Alida van Dijk.
 4. Lambertus Deodatus Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 25 dec.1877, + ald.27 okt.1884.
 5. Gerardina Susanna Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 17 febr.1879, + ald. 13 nov.1880.
 6. Neliana Maria Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 25 febr. 1880, + ald.23 okt.1884.
 7. Gerardina Suzanna Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 21 mei 1881, + Soest 21 aug.1966, tr.Vinkeveen en Waverveen 25 juni 190? Nicolaas Verrips, geb.Zuilen 20 dec.1880, vervener, + Vinkeveen en Waverveen 24 juli 1947, zn.van Gerrit Otto en Johanna Koppen.
 8. Petrus Johannes Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 29 maart 1883, + ald.22 nov. 1884.
 9. Lambertus Deodatus Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 3 jan.1885, + ald.6 aug.1886.
 10. Lambertus Deodatus, volgt VIIIa (AAA),
 11. Petrus Johannes, vo1gt VIIIb (AAB).
 12. Neliana Maria Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen. 25 sept.1889, + Loenen 14 sept.1974, tr. Vinkeveen en Waverveen 16 mei 1918 Daniël van VIiet, geb.ald.27 febr.1892, vervener en postkantoorhou-der te Vinkeveen, + Vinkeveen en Waverveen 9 nov.1966, zn.van Cors en Grietje de Jong.
 13. Cornelia Helena Mulckhuyse, geb. Vinkeveen en Waverveen 10 apr. 1891, + Amsterdam 29 okt.1951, tr.ald.2 dec.1926 Gerrit van Guilik, geb.Wageningen 21 aug.1894, rechercheur te Amsterdam, + ald.24 okt.1955, zn.van Steven en Maria Joghems.
 14. Jacob Johan Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 23 dec.1893, slager te Amsterdam, + ald.24 febr.1912.

AB VIIb (van blz.4). Anthonie Cornelis Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 21 juni 1855, huisschilder te Vinkeveen, + Vinkeveen en Waverveen 1 okt.1940, tr.ald.13 febr.1880 Catharina Wilhelmina Kruyf, geb.Vinkeveen en Waverveen 27 april 1852, + ald.8 febr.1931, dr.van Gerardus Jacobus en Maria Haring.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Jacobus Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 26 april 1880, + ald.7 juli 1880.
 2. Gerardus Jacobus Mulckhu;yse, geb.Vinkeveen en Waverveen 3 april 1881, + ald.23 april 1902.
 3. Jacob, volgt VIIIc (ABA).
 4. Maria Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 22 sept.1883, + ald.7 jan.1957, tr.Vinkeveen en Waverveen 17 april 1919 Jan Beuker, geb.ald.7 april 1873, wagenmaker, + Vinkeveen en Waverveen 6 jan. 1962, zn.van Johannes en Teuntje Schreurs.
 5. Maarten, volgt VIIId (ABB).
 6. Cornelis Heleendert, volgt VIIIe (ABC).
 7. Hendrika Anna Petronella Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 26 febr.1887, + ald.8 juni 1904.
 8. Geertruida Mulckhuijse, geb.Vinkeveenen Waverveen 21 nov.1888, + ald.5 jan.1891.
 9. Frederik, volgt VIIIf (ABD).
 10. Dirk Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 6 okt.1891, + ald.16 juni 1892.
 11. Dirk Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 28 nov.1892,+ ald.4 dec.1892.
 12. Dirk, volgt [[VIIIg.|VIIIg}} (ABE).

BA VIIc. Leendert Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 2 maart 1868, timmerman en aannemer te Vinkeveen, + Vinkeveen en Waverveen 23 april 1933, tr.1e ald.9 dec.1892 Elsje de Jong, geb.Vinkeveen en Waverveen 3 febr.1871, + ald.30 juni 1893, dr.van Evert Jan en Aagje Gijzen; tr.2e Vinkeveen en Waverveen 11 nov.1898 Hendrikie van Vliet, geb.ald.16 okt.1876, + Utrecht 28 maart 1964, dr.van Klaas en Aaltje Reurekas.

 1. Wouter Frans, volgt VIIIh (BAA).

Uit het tweede huwelijk:

 1. Klaas Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 20 dec.1899, timmerman en aannemer te Barwoutswaarder, + Bodegraven 26 okt.1979, tr.Mijdrecht 3 juli 1924 Jannetje Winkel, geb.ald.30 nov.1896, + Bodegraven 5 dec.1968, dr.van Maarten en Neeltje van Veen.
 2. Willem, volgt VIIIi (BAB).
 3. Aaltje Geertje Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 3 okt. 1902, tr.ald.22 nov.1928 Adrianus de Bruin, geb.Bodegraven 6 juli 1906, meester smid te Portengen, kerkvoogd Ned.Herv.gemeente ald., + Utrecht 5 juli 1977, zn.van Jan en Gcrritje Voshart. (Kockengen)
 4. Gerardus Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 9 maart 1904, + Warnsveld 29 okt.1961.
 5. Arie, volgt VIIIj (BAC).
 6. Geertje Mulckhuijse, geb. Vinkeveen en Waverveen 21 juli 1908, + ald.29 jan.1909.
 7. Leendert Hendricus, volgt VIIIk (BAD).
 8. Geertje Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 7 april 1911, tr.ald.6 juli 1939 Gerrit van Ekris, geb.Zeist 31 jan.1912, garage-houder en B.M.W.dealer te Soesterberg, zn.van Gerrit en Trientje Pe? (Scherpenzeel)
 9. Hendrika Sophia Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 21 aug.1912, tr.ald.19 nov.1936 Jan van Hunnik, geb.Doorn 18 juli 1912 slager te Zeist, + ald.23 aug.1976, zn.van Cornelis Hermanus en Antje van den Heuvel. (Zeist)
 10. Mathijs Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 27 febr.1914 + ald.14 sept.1915.
 11. Sophia Maria Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 20 sept. 1915, tr.ald.5 sept.1940 Johan Marinus de Kloet, geb.Vreeland 1 nov. 1912, rustend brood- en banketbakker ald., zn.van Cornelis en Helena Petronella Gerwig. (Vreeland, gem.Loenen)
 12. Marretje Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 5 aug.1919, tr.ald.29 nov.1945 Johannes Zaal, geb.Vinkeveen en Waverveen 11 aug. 1918, rustend eigenaar van een lasbedrijf te Cannington (Ontario, Canada), zn.van Joseph en Aaltje van IJperen. (Cannington)

BB VIId (van blz.11). Willem Mulckhuyse geb.Vinkeveen en Waverveen 29 juli 1869, aannemer te Vinkeveen, + Vinkeveen en Waverveen 29 juni 1926, tr.Kamerik 4 dec.1902 Aartje Cornelia van Oostveen. geb.Breukelen St.Pieter 25 juni 1879, Amsterdam 6 nov.196? dr.van Gijsbert en Geertje van Kreuningen,

Uit dit huwelijk:

 1. Geertje Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 29 dec.1905 tr.ald.5 mei 1927 Lambertus van Vliet, geb.Vinkeveen en Waverveen 15 juli 1902, rustend melk- en zuivelhandelaar te Amsterdam, zn. van Maarten en InBje Vcrhoek. (Amsterdam)
 2. Gijsberta Mulckhuijse,geb.Vinkeveen en Viaverveen 26 april 1907, tr.ald.20 aug.1936 Jan Ferdinandus Dees, geb.Vinkeveen en Waverveen 3 dec.1905, melk- en zuivelhandelaar te Amsterdam, + ald.24 dec.1973, zn.van Mels Cornelis en Pietje van der Laan. (Amsterdam)
 3. Wouter Frans Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 30 mei 1909, + ald.24 dec.1909.
 4. Wouda Francina Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 31 maart 1912, tr.ald.15 sept.1932 Arie van IJperen, geb.Mijdrecht 20 jan.1909, huisschilder, + Amsterdam 28 april 1971 zn.van Nicolaas en Adriaantje Maria Middelkoop. (Mijdrecht)
 5. Cornelis, volgt VIIIl (BBA).
 6. Willem, volgt VIIIm (BBB).

BC VIIe (van blz.11). Cornelis Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 6 juni 1872, aannemer te Uithoorn, + ald.26 dec. 1931, tr.Vinkeveen en Waverveen 2 maart 1900 Maria van der Wilt, geb.ald.16 okt.1877, + Hilversum 9 sept.1948, dr.van Jan en Teuntje Oskam.

Uit dit huwelijk:

 1. Wouter Frans, volgt VIIIn (ECA).
 2. Jan, volgt VIIIo.|VIIIo]] (BCB).
 3. Gerardus Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 30 mei 1903 + ald.24 juni 1915.
 4. Jacobus, volgt VIIlp (BGG).
 5. Teuntje Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 22 okt.1905, + ald.2 dec.1905.
 6. Willem Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 13 mei 1907, + ald.23 mei 1907.
 7. Teuntje Geertje Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 13 mei 1909, gepens.wijkverpleegster te Hilversum. (Hilversum)
 8. Willem Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 30 mei 1910, + ald.29 april 1911.
 9. Willem, volgt VIIIq (BCD).
 10. Hendrik Mulckhuijse, geb.Bussum 15 jan.1915, + Uithoorn 9 febr.1916.
 11. Geertje Mulckhuijse, geb.Uithoorn 25febr. 1918, tr.Hilversum 28 aug.1940 Ing.Gijsbertus Hermanus Schipper, geb.ald.10 mei 1916, weg- en waterbouwkundige, districtshoofd Prov.Waterstaat van Zuid-Holland, zn.van Jacob en Femia Maria Krimp. (Greup, gem.Mijns-heerenland)

CA VIIf. Jacobus Martinus Mulckhuijse, geb.Vreeswijk 5 dec.1879, klerk gemeentewerken Amsterdam, + ald.27 april 1955, tr.1e Amsterdam 9 okt.1902 (echtsch.ingeschr.ald.11 juni 1913) Maria Hendrika Kühbauch, geb.Amsterdam 19 febr.1881, + Apeldoorn 11 okt.1966, dr.van Hendrikus Frederik en Maria van der Meer; zij hertr.Amsterdam 5 juli 1916 (echtsch.ingeschr.ald.19 aug.1927) Engelbertus Wasmeijer, tr.3e Amsterdam 2 jan.1929 Joannes Eliza Meijboom en tr.4e Ede 9 juli 1947 Arend Schoeman; tr.2e Amsterdam 3 aug.1916 Johanna Alida van der Ben, geb.Gouda 6 okt.1882, + Amsterdam 13 sept.1965, dr.van Willem Johannes en Gijsberdina Wilhelmina Rijken.

Uit het eerste huwelijk:

 • Janna Regina Mulckhuijse, geb. Amsterdam 15 maart 1903, + ald.4 febr.1947, tr.Amsterdam 9 juli 1925 Jan Christiaan Otto ven Beek, geb.ald.2 april 1898, procuratiehouder bij een bank, + Hilversum 22 nov.1954, zn.van Roelof Marinus Jacob en Wilhelmina Jansje Liedermooij; hij hertr.Amsterdam 23 juni 1948 Engelina Maria van Tilburg.

CB VIIg. Gerard Willem Mulckhuijse, geb.Zwolle 23 juni 1882, admi-nistrateur prijscourant effectenbeurs te Amsterdam, + ald.7 dec.1955, tr.1e Amsterdam 16 aug.1906 Justine Marie Daniels, geb.ald.24 juli 1878, + Amsterdam 30 juli 1926, dr.van Eduard Justus en Marie Nicol Haarbosch; tr.2e Amsterdam 1 juni 1932 Wilhelmine Auguste Marzenke, geb.Bottrop (Dld.) 27 nov.1906, dr.van Franz Wilhelm en Wilhelmine. Rasch. (Amsterdam)

Uit het eerste huwelijk:

 1. Gerardina Mulckhuijse, geb.Amsterdam 13 mei 1907, tr.1e ald.17 okt.1934 (echtsch.ingeschr.ald.10 april 1953) Wouter Jan Krab, geb. Amsterdam 19 maart 1906, grossier in meubelen ald., + Bussum 14 aug. 1956, zn.van Jan en Johanna Geertruida de Winter; hij hertr. Amsterdam 21 mei 1953 Franciska Rademaker; tr.2e Amsterdam 20 aug. 1957 Willem Visser, geb.ald.6 juli 1900, machinist ter koopvaardij, laatstelijk leraar scheepswerktuigkunde hogere zeevaartschool te Amsterdam, + ald.28 april 197O, zn.van Willem en Catharina Helena van der Weijde (Amsterdam)
 2. Wilhelmine Justine Mu1ckhuijse, geb.Amsterdam 6 maart 1914, tr.1e ald.2O mei, 1942 Thomas Adrianus Luijten, geb.'s-Gravenhage 28 april 1896, fabrieksarbeider, + Oconomowoc (Wisconsin, USA), omstr.1962, zn.van Johannes Martinus Wilhelmus en Hanna Maria Plate; tr.2e Oconomowoc 27 dec.1967 W.J.Schwoch, geb.in Duitsland 3 april 1911, oud-fabrieksarbeider. (Oconomowoc)

CC VIIh. Marius Jan Mulckhuijse, geb.Zwolle 17 febr.1886, broodbezorger, + Amsterdam 3 juni 1969, tr.Den Helder 4 mei 1916 Wilhelmina Elizabeth Maria Krijnen, geb.ald.20 april 1891, + Amsterdam 7 april 1976, dr.van Cornelis en Maria Kwinkelenberger.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Wilhelmina Mulckhuijse, geb.Den Helder 31 jan.1918, + Amsterdam 20 jan.1979, tr.ald.12 okt.1939 Jan van der Heijden, gepens.rijksambtenaar, zn.van Antonius Bernardus en Alida Elisabeth Dogger. (Amsterdam)
 2. Jan Regien, volgt VIIIr.

CD VIIi. Alexander Karel Mulckhuijse, geb.Zwolle 24 aug.1888, rund-slager te Amsterdam en sinds 6 dec.1926 te Chicago (USA), + ald.30 okt.1965, tr.1e Amsterdam 14 aug.1919 Johanna Vuurens,geb.Bussum 15 dec.1893, + Chicago omstr.1947, dr.van Willem en Cornelia Kuijkhoven; tr.2e Amsterdam 5 juni 1957 Anna Maria Marzenke, geb.Bottrop (Dld.) 22 nov.1909, + Amsterdam 14 sept.1973, dr.van Franz Wilhelm en Wilhelmine Rasch en gesch.echtg.van August Victor Swart.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Janna Regiena Mulckhuijse, geb.Amsterdam 18 febr.1920, tr.Jerry Vanderwarren, melkhandelaar. (Chicago)

CE VIIj. Cornelis Jacob Mulckhuijse, geb.Blokzijl 9 jan.1892, be-stuurder gemeentetram te Amsterdam, + Ossendrecht 25 febr.1972, tr.Amsterdam 26 opril 1916 Maria Wilhelmina Beckers, geb.ald.16 nov. 1889, + Bergen op Zoom 13 jan.1974, dr.van Johannes Leonardus Alphonsus en Geertruida Maria Bien.

Uit dit huwelijk: Anthonij Cornelis, volgt VIIIs. DA VIIk. Alexander Karel Mulckhuijse, geb.Rotterdam 7 nov.1879, kor-poraal-machinedrijver 2e kl.Kon.Marine, + Soerabaja 10 juni 1917, tr.Rotterdam 27 sept.1905 Neeltje Spek, geb.Ouderkerk a.d.IJssel 20 april 1883, + Rotterdam 31 mei 1953, dr.van Adrianus en Johanna van der Graaf.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrika Mulckhuijse, geb.Rotterdam 5 april 1906, tr.ald.14 febr. 1940 Franciscus Willem Neesen, geb.Rotterdam 10 okt.1907, taxichauffeur, + ald.4 dec.1967, zn.van Willem en Cornelia Fredrik (Rotterdam)
 2. Adrianus Mulckhuijse, geb.Rotterdam 4 aug.1907, + ald.6 febr.1909.
 3. Johanna Mulckhuijse, geb.Den Helder 13 febr.1910, tr.Rotterdam 27 febr.1929 Gerrit van Veen, geb.ald.22 maart 1907, chauffeur, + Rotterdam 19nov.1971, zn.van Abraham en Johanna Wilhelmina Henderika Wagernakers. (Rotterdam)
 4. Alida Mulckhuijse, geb.Den Helder 15 febr.1911, tr. Roermond 11 sept.1959 Henricus Hubertus Allers, geb.ald. 21 okt.1918, rustend winkelier in lederwaren te Roermond, zn.van Petrus Hubertus en Agnes Agaths Sistemich en gesch.echtg.van Françoise Zegers. (Herten)

DB VIIl. Govert Adrianus Mulckhuijse, geb.Vlaardingen 15 juni 1888, aanvankelijk matroos Kon.Marine, later kraanmachinist en waldonkey-man te Rotterdam, + ald.9 jan.1968, tr.Rotterdam 29 april 1908 (echtsch.ingeschr.ald.17 dec.1947) Janneke Cornelia Vermeulen, geb. Zoetermeer 27 aug.1888, + Rotterdam 14 dec.1973, dr.van Abraham en Maria de Munnik.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Jacobus, volgt VIIIt.
 2. Maria Hendrika Mulckhuijse, geb.Rotterdam 27 sept.1909, tr.ald.14 maart 1934 (echtsch.ingeschr.ald.27 juli 19431 Bertus Johannes de Kok (Rotterdam), geb.ald.2 sept.1907, oud-meubelmaker, zn.van Johannes en Johanna Gerdina IJkelkamp; hij hertr.Rotterdam 10 juli 1946 Josephine Frederika Heijbroek. (Rotterdam)
 3. Govert Adrianus, volgt VIIIu.
 4. Alberdina Johanna Mulckhuijse, geb.Rotterdam 29 mei 1915, tr. ald.14 mei 1941 Gerrit de Ruiter, geb.Rotterdam 5 juli 1913, gepens. bedrijfsleider bij J.Jansse’s Bakkerijen N.V. ald., zn.van Leendert en Jeanette Braams. (Schiedam)