Generatie VI

Uit Mulckhuijse
Ga naar: navigatie, zoeken

Navigatie:

Beschrijving van generatie VI uit de genealogie 1980

I102

A

VIa. Jacob Joan Mulckhuijzen, geb.Amersfoort 21 april 1821, huis-schilder te Vinkeveen, + Vinkeveen en Waverveen 30 maart 1881, tr. ald.6 sept.1844 Cornelia Helena Geerling, geb.Oudewater 3 mei 1823, + Vinkeveen en Waverveen 28 aug.1894, dr.van Petronella Geerling.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob, volgt VIIa. (AA).
 2. Petronella Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 17 aug.1851, + ald.19 april 1853.
 3. Petronella Mulckhuyse,geb.Vinkeveenen Waverveen 7 nov.1853, + ald.10 mei 1868.
 4. Anthonie Cornelis, volgt VIIb. (AB).
 5. Geertruida Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 16 mei 1859, + Amsterdam 16 jan.1935, tr.Vinkeveen en Waverveen 23 jan.1880 (echt-sch.ingeschr.ald.25 juli 1918) Seger Hovenier, geb.Enkhuizen 16 nov. 1851, broodbakker te Vinkeveen en Waverveen, laatstelijk te Amsterdam, + ald.16 mei 1933, zn.van Willem en Wilhelmina Lakenman.

I83

B VIb (van blz.4). Wouter Frans Mulckhuyse, geb.Montfoort 12 nov.1837, timmerman en aannemer te Vinkeveen, + Vinkeveen en Waverveen 28 aug. 1913, tr.1e ald. 12 mei 1865 Dieuwertje van Kreuningen, geb.Vinkeveen en Waverveen 10 jan.1848, + ald.30 juni 1866, dr.van Willem en Neeltje Korver; tr.2e Vinkeveen en Waverveen 5 april 1867 Geertje van Kreuningen, geb.ald.4 juni 1843, + Vinkeveen en Waver-veen 7 maart 1925, dr.van Leendert en Marijtje van Deyl.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Willem Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 27 dec.1865, + ald.13 mei 1866.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Leendert, volgt VIIc (BA),
 2. Willem, volgt VIId (BB).
 3. Fijtje Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 9 jan.1871, + ald. 22 febr.1872.
 4. Cornelis, volgt VIIe (BC).
 5. Levenloze zoon, geb.Vinkeveen en Waverveen 29 aug.1874.
 • Naar vorige generatie: V.

C VIc (van blz.4). Anthonij Cornelis Mulckhuyse, geb.Wilnis 11 juni 1843, meester kleermaker, laatstelijk te Amsterdam, + ald.11 jan. 1938, tr.1e Vreeswijk 29 maart 1873 Geertje Tent, geb.Menaldumadee 5 nov.1847, + Vreeswijk 27 april 1876, dr.van Jacobus Martinus en Pietje de Visser; tr.2e Vreeswijk 15 febr.1879 Janna Regina Reinking, geb.Leeuwarden 8 sept.1850, + Amsterdam 1 juli 1926, dr.van Maria Margaretha Reinking.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Cornelius Antonius Mulckhuyse, geb.’s-Gravenhage 7 maart 1873, + Tiel 7 juni 1873.
 2. Jacobus Martinus Mulckhuyse, geb.Vreeswijk 22 april 1876, + ald.10 okt.1876.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Jacobus Martinus, volgt VIIf (CA).
 2. Gerard Willem, volgt VIIg (CB).
 3. Marius Jan, volgt VIIh (CC).
 4. Alexander Karel, volgt VIIi (CD).
 5. Cornelis Jacob, volgt VIIj (CE).
 • Naar vorige generatie: V.

D VId (van blz.4). Cornelis Jacobus Mulckhuijse, geb.Lopik 17 jan. 1850, kraanmachinist, koopman in ellewaren, laatstelijk colporteur in boeken te Rotterdam, + ald.9 sept.1946, tr.1e Rotterdam 2 febr. 1876 Hendrika van den Berg, geb.Zwijndrecht 2 febr.1852, + Rotterdam 7 sept.1907, dr.van Hendrik en Adriana van Dijk; tr.2e Rotterdam 4 maart 1914 Hermina Petronella Teepe, geb.ald.1 jan.1851, + Rotterdam 15 sept.1919, dr.van Jacobus en Petronella Kraal en wed.van Kornelis Montean.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Cornelis Jacobus Govert Mulckhuijse, geb.Rotterdam 18 aug.1876, + ald. 16 jan.1877.
 2. Adriana Hendrika Mulckhuijse, geb.Rotterdam 31 aug.1877, +

Amersfoort 21 febr.1940, tr.Overschie 12 febr.1903 Willem Johannes van den Heuvel, geb.'s-Gravenhage 2 juni 1875, timmerman, laatste-lijk inkoper bij een houthandel te Heerlen, + Amersfoort 13 juli 1922, zn.van Willem en Johanna Wilhelmina Aalsloot en gesch.echtg. van Catharina Wilhelmina Geertruida van Schaik.

 1. Alexander Karel, volgt VIIk (DA).
 2. Elisabetn Maria Mulckhuijse, geb.Vreeswijk 10 aug.1885, +

's-Gravenhage.7 nov.1974, tr.Rotterdam 4 juli 1906 Johannes Overbeeke, geb.ald 31 aug. 1880, sergeant-machinist Kon.Marine, laatstelijk huismeester te ‘s-Gravenhage, + ald.8 febr.1952, zn.van Marinus en Christoffelina Muller.

 1. Govert Adrianus, volgt VIIl (DB).
 2. Angenieta Margaretha Mulckhuijse, geb.Rotterdam 26 maart 1891

tr.ald.20 sept.1916 Hendrik Jan Vermeulen, geb.Zoetermeer 18 juli 1889, broodbakker bij J. Jansse's Bakkerijen N.V. te Rotterdam, + ald.20 april 1972, zn.van Abraham en Maria de Munnik. (Rotterdam)