Generatie V

Uit Mulckhuijse
Ga naar: navigatie, zoeken

Navigatie:

Beschrijving van generatie V uit de genealogie 1980

 • Naar vorige generatie: IVb.
 • Deze persoon in de Genealogie: I87

V.Jacob Mulckhuijse, geb.'s-Gravenhage 16 febr.1795, aanvankelijk militair, zou in 1812 volgens familieoverlevering deelgenomen hebben aan de slag bij de Berezina in Rusland onder Napoleon, 1821 dienaar van policie te Amersfoort, 1824 toorenwagter ald., 1818 commies 3e kl. in- en uitgaande rechten en accijnzen, ambtenaar van ‘s-rijksmiddelen in de prov.Utrecht, + Utrecht 21 nov.1867, tr.1e Zutphen 9 sept.1820 Teuntje Teunisse, geb.Velp 11 jan.1793, + Amersfoort 22 juni 1830, dr. van Jan en Janna Willemse; tr.2e Montfoort 22 nov.1833 Cornelia de Groot Verboog, geb.ald.18 aug. 1813, + Vreeswijk 13 okt.1855, dr.van Wouter Verboog en Elisabeth van Aalst.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Johanna Elisabetta Mulckhuyse, geb.Zutphen 13 april 1817.
 2. Jacob Joan, volgt VIa. (A),
 3. Martinus Andreas Mulckhuysen, geb.Amersfoort 8 april 1824.
 4. Maria Wilhelmina Mulckhuijse, geb.Amerafoort 28 maart 1828, + Amsterdam 21 aug.1870, tr.ald.18 nov.1868 Domus Boogerd, geb.Kerk-werve 5 jan.1818, pakhuisknecht, + Amsterdam 14 febr.1878, zn.van Leendert en Grietje Kloet.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Wouter Frans Mulckhuise, geb.Montfoort 9 sept.1834 + ald.2 okt.1834.
 2. Elizabeth Maria Mulckhuyse, geb.Montfoort 4 okt.1835, + Hil-versum 29 mei 1927, tr.voor 6 juni 1864 Gerrit Meijer, geb.Hilver-sum 1 juli 1839, timmerman en huisschilder, + ald.19 mei 1923, zn. van Gerrit en Catharina Dorland.
 3. Wouter Frans, volgt VIb. (B),
 4. Alexandrina Catharina Mulckhuyse, geb.Schalkwijk 1 jan.1840, + ald.4 maart 1840.
 5. Alexander Karel Mulckhuyse, geb.Schalkwijk 21 dec.1840, barbier te Vreeswijk, + ald.24 juni 1882, tr.Ida Maria Gerardina Hooge, geb.Amsterdam 15 nov.1839, + Vreeswijk 27 maart 1905, dr.van Jean Philibert en Yda Maria Teering; zij hertr.Vreeswijk 15 juni 1883 Johannes van den Hoek.
 6. Anthonij Cornelis, volgt VIc. (C).
 7. Angenieta Margaretha Mulckhuijse, geb.Baarn 9 okt.1845, keu-kenmeid op Huis ten Donck te Ridderkerk bij de familie Groeninx van Zoelen, + 's-Gravenhage 6 nov.1932.
 8. Johannes Jacobus Mulckhuijse, geb.Baarn 6 sept.1847, + Maar-tensdijk 7 maart,1861.
 9. Cornelis Jacobus, volgt VId. (D).
 10. Jan Frederik Mulckhuijse, geb.Lopik 16 maart 1851, + Vreeswijk 3 jan.1853.
 11. Jan Fredrik Mulckhuijse, geb.Vreeswijk 2 aug.1854, + ald.9 sept. 1855.