VIc.

Uit Mulckhuijse
Ga naar: navigatie, zoeken
  • Naar vorige generatie: V.

C VIc (van blz.4). Anthonij Cornelis Mulckhuyse, geb.Wilnis 11 juni 1843, meester kleermaker, laatstelijk te Amsterdam, + ald.11 jan. 1938, tr.1e Vreeswijk 29 maart 1873 Geertje Tent, geb.Menaldumadee 5 nov.1847, + Vreeswijk 27 april 1876, dr.van Jacobus Martinus en Pietje de Visser; tr.2e Vreeswijk 15 febr.1879 Janna Regina Reinking, geb.Leeuwarden 8 sept.1850, + Amsterdam 1 juli 1926, dr.van Maria Margaretha Reinking.

Uit het eerste huwelijk:

  1. Cornelius Antonius Mulckhuyse, geb.’s-Gravenhage 7 maart 1873, + Tiel 7 juni 1873.
  2. Jacobus Martinus Mulckhuyse, geb.Vreeswijk 22 april 1876, + ald.10 okt.1876.

Uit het tweede huwelijk:

  1. Jacobus Martinus, volgt VIIf (CA).
  2. Gerard Willem, volgt VIIg (CB).
  3. Marius Jan, volgt VIIh (CC).
  4. Alexander Karel, volgt VIIi (CD).
  5. Cornelis Jacob, volgt VIIj (CE).