VIIg.

Uit Mulckhuijse
Ga naar: navigatie, zoeken

CB VIIg. Gerard Willem Mulckhuijse, geb.Zwolle 23 juni 1882, admi-nistrateur prijscourant effectenbeurs te Amsterdam, + ald.7 dec.1955, tr.1e Amsterdam 16 aug.1906 Justine Marie Daniels, geb.ald.24 juli 1878, + Amsterdam 30 juli 1926, dr.van Eduard Justus en Marie Nicol Haarbosch; tr.2e Amsterdam 1 juni 1932 Wilhelmine Auguste Marzenke, geb.Bottrop (Dld.) 27 nov.1906, dr.van Franz Wilhelm en Wilhelmine. Rasch. (Amsterdam)

Uit het eerste huwelijk:

  1. Gerardina Mulckhuijse, geb.Amsterdam 13 mei 1907, tr.1e ald.17 okt.1934 (echtsch.ingeschr.ald.10 april 1953) Wouter Jan Krab, geb. Amsterdam 19 maart 1906, grossier in meubelen ald., + Bussum 14 aug. 1956, zn.van Jan en Johanna Geertruida de Winter; hij hertr. Amsterdam 21 mei 1953 Franciska Rademaker; tr.2e Amsterdam 20 aug. 1957 Willem Visser, geb.ald.6 juli 1900, machinist ter koopvaardij, laatstelijk leraar scheepswerktuigkunde hogere zeevaartschool te Amsterdam, + ald.28 april 197O, zn.van Willem en Catharina Helena van der Weijde (Amsterdam)
  2. Wilhelmine Justine Mu1ckhuijse, geb.Amsterdam 6 maart 1914, tr.1e ald.2O mei, 1942 Thomas Adrianus Luijten, geb.'s-Gravenhage 28 april 1896, fabrieksarbeider, + Oconomowoc (Wisconsin, USA), omstr.1962, zn.van Johannes Martinus Wilhelmus en Hanna Maria Plate; tr.2e Oconomowoc 27 dec.1967 W.J.Schwoch, geb.in Duitsland 3 april 1911, oud-fabrieksarbeider. (Oconomowoc)