VId.

Uit Mulckhuijse
Ga naar: navigatie, zoeken
  • Naar vorige generatie: V.

D VId (van blz.4). Cornelis Jacobus Mulckhuijse, geb.Lopik 17 jan. 1850, kraanmachinist, koopman in ellewaren, laatstelijk colporteur in boeken te Rotterdam, + ald.9 sept.1946, tr.1e Rotterdam 2 febr. 1876 Hendrika van den Berg, geb.Zwijndrecht 2 febr.1852, + Rotterdam 7 sept.1907, dr.van Hendrik en Adriana van Dijk; tr.2e Rotterdam 4 maart 1914 Hermina Petronella Teepe, geb.ald.1 jan.1851, + Rotterdam 15 sept.1919, dr.van Jacobus en Petronella Kraal en wed.van Kornelis Montean.

Uit het eerste huwelijk:

  1. Cornelis Jacobus Govert Mulckhuijse, geb.Rotterdam 18 aug.1876, + ald. 16 jan.1877.
  2. Adriana Hendrika Mulckhuijse, geb.Rotterdam 31 aug.1877, +

Amersfoort 21 febr.1940, tr.Overschie 12 febr.1903 Willem Johannes van den Heuvel, geb.'s-Gravenhage 2 juni 1875, timmerman, laatste-lijk inkoper bij een houthandel te Heerlen, + Amersfoort 13 juli 1922, zn.van Willem en Johanna Wilhelmina Aalsloot en gesch.echtg. van Catharina Wilhelmina Geertruida van Schaik.

  1. Alexander Karel, volgt VIIk (DA).
  2. Elisabetn Maria Mulckhuijse, geb.Vreeswijk 10 aug.1885, +

's-Gravenhage.7 nov.1974, tr.Rotterdam 4 juli 1906 Johannes Overbeeke, geb.ald 31 aug. 1880, sergeant-machinist Kon.Marine, laatstelijk huismeester te ‘s-Gravenhage, + ald.8 febr.1952, zn.van Marinus en Christoffelina Muller.

  1. Govert Adrianus, volgt VIIl (DB).
  2. Angenieta Margaretha Mulckhuijse, geb.Rotterdam 26 maart 1891

tr.ald.20 sept.1916 Hendrik Jan Vermeulen, geb.Zoetermeer 18 juli 1889, broodbakker bij J. Jansse's Bakkerijen N.V. te Rotterdam, + ald.20 april 1972, zn.van Abraham en Maria de Munnik. (Rotterdam)