VIIa.

Uit Mulckhuijse
Ga naar: navigatie, zoeken

AA VIIa. Jacob Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 2 febr.1848, huisschilder en brievengaarder te Vinkeveen, + Vinkeveen en Waver-veen 21 mei 1926, tr.ald.23 jan.1874 Tetta Catharina Cornelia Staal, geb.Amsterdam 15 jan.1853, + Vinkeveen en Waverveen 11 dec.1904, dr.van Lubbertus en Catharina Cornelia Niermans (vgl.De Nederlandiche Leeuw 1974, kolom 265).

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Mulclchuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 16 dec.1873, + ald.5 maart 1874,
 2. Catharina Cornelia Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 30 dec.1875, + ald.20 febr.1940.
 3. Petronella Helena Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveon 24 dec.1876, + Amsterdam 19 nov.1956, tr.ald.15 sept.1899 Jan van Selm geb.Amsterdam 13 juli 1873, vee- en fouragehandelaar, + ald.21 mei 1956, zn.van Reijer en Alida van Dijk.
 4. Lambertus Deodatus Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 25 dec.1877, + ald.27 okt.1884.
 5. Gerardina Susanna Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 17 febr.1879, + ald. 13 nov.1880.
 6. Neliana Maria Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 25 febr. 1880, + ald.23 okt.1884.
 7. Gerardina Suzanna Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 21 mei 1881, + Soest 21 aug.1966, tr.Vinkeveen en Waverveen 25 juni 190? Nicolaas Verrips, geb.Zuilen 20 dec.1880, vervener, + Vinkeveen en Waverveen 24 juli 1947, zn.van Gerrit Otto en Johanna Koppen.
 8. Petrus Johannes Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 29 maart 1883, + ald.22 nov. 1884.
 9. Lambertus Deodatus Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 3 jan.1885, + ald.6 aug.1886.
 10. Lambertus Deodatus, volgt VIIIa (AAA),
 11. Petrus Johannes, vo1gt VIIIb (AAB).
 12. Neliana Maria Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen. 25 sept.1889, + Loenen 14 sept.1974, tr. Vinkeveen en Waverveen 16 mei 1918 Daniël van VIiet, geb.ald.27 febr.1892, vervener en postkantoorhou-der te Vinkeveen, + Vinkeveen en Waverveen 9 nov.1966, zn.van Cors en Grietje de Jong.
 13. Cornelia Helena Mulckhuyse, geb. Vinkeveen en Waverveen 10 apr. 1891, + Amsterdam 29 okt.1951, tr.ald.2 dec.1926 Gerrit van Guilik, geb.Wageningen 21 aug.1894, rechercheur te Amsterdam, + ald.24 okt.1955, zn.van Steven en Maria Joghems.
 14. Jacob Johan Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 23 dec.1893, slager te Amsterdam, + ald.24 febr.1912.