VIIIn.

Uit Mulckhuijse
Ga naar: navigatie, zoeken

BCA VIIIn. Wouter Frans Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 16 nov.1900, architect, aannemer te Driebruggen, 1940-'1962 ouderling Ned.Herv.gemeente te Waarder, 1949-1962 bestuurslid classis Gouda der Ned.Herv.gemeente, 1950-1952 lid synode der Ned.Herv.gemeente, 1950-1964 lid gemeenteraad te Waarder en 1964-1972 te DriebruggBn, 1962-1972 en 1974 tot heden lid Prov.Staten van Zuid-Holland voor de S.G.P., ridder in de Orde van Oranje-Nassau, tr.Rotterdam 28 febr.1923 Bregje Elisabeth van Schaik, geb.Papekop 20 juli 1898, + Oudewater 30 sept.1973, dr.van Jan en Jannigje van Dam. (Driebruggen)

Uit dit huwelijk:

  1. Cornelis Jan Mulckhuijse, geb.Wilnis 6 juli 1923, + Lage Ruige Weide 13 febr.1925.
  2. Cornelis, volgt IXo.
  3. Jan, volgt IXp.
  4. Maria Annigje Mulckhuijse, geb.Lange Ruige Weide 20 april 1928 tr.Waarder 23 juni 1955 Ernst Prosman, geb.Gouderak 1 april 1929, pottenbakker, zn.van Gerrit en Wijntje Oskam. (Driebruggen)
  5. Annigje Maria Mulckhuijee, geb.Lange Ruige Weide 31 dec.1930, verpleegkundige A te Rotterdam. (Rotterdam)
  6. Bregje Elisabeth Mulckhuijse, geb.Lange Ruige Weide 19 aug.1932, apothekersassistente te Rotterdam. (Rotterdam)
  7. Gerard, volgt IXq.
  8. Teuntje Geertje Mulckhuijse, geb.Lange Ruige Weide 11 mei 1938, tr.Driebruggen 20 aug.1964 Gijsbertus Budding, geb.Kesteren 20 maart 1935, fruitteler, zn.van Willem en Wiegertje Baars. (Kesteren)
  9. Marinus Mulckhuijse, geb.Waarder 5 april 1942, vertegenwoordiger Gröninger Scheepvaart & Handelsonderneming B.V. te Schiedam, handel in hogedrukreinigers. (Amstelveen)