Generatie VIII

Uit Mulckhuijse
Ga naar: navigatie, zoeken

Navigatie:

Beschrijving van generatie VIII uit de genealogie 1980

AAA VIIIa. Lambertus Deodatus Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 15 okt. 1886, bankdirecteur te Utrecht en Amsterdam tot 1928, fabri-kant van parfumerieën en cosmetica te Amsterdam, bekend wielrenner, bestuurslid Kon.Ned.Wielren Unie, + Amsterdam 2 april 1951, tr.Mij-drecht 5 aug.1920 Aagje van Geijn, geb.ald.5 april 1896, dr. van Jan en Dieuwertje de Jong. (Amsterdam)

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Joan, volgt IXa.
 2. Dieuwertje Mulckhuijse, geb.Amsterdam 30 okt.1931, fysioterapeut, tr.ald.21 okt.1958 Willem Simon Coppens, geb.Den Helder 8 sept.1931, bankemployé, + Amsterdam 22 okt.1967, zn.van Gregorius Anthonius Hendrikus Louis en Wilhelmina Johanna Heijman. (Amsterdam)

AAB VIIIb. Petrus Johannes Mulchuyse,geb.Vinkeveen en Waverveen 25 maart 1888, huis- en rijtuigschilder te Vinkeveen, + Vinkeveen en Waverveen 21 jan,1970, tr.1e Ouder-Amstel 8 nov.1916 Trijntje Balder, geb.ald.27 aug.1891, + Vinkeveen en Waverveen 21 juni 1942, dr.van Jan en Haasje Jansen Schröder; tr.2e Vinkeveen en Waverveen 2 okt.1945 Johanna Gerarda Murk, geb.ald.28 sept.1916, dr.van Bar-tholomeus Willem Frederik en Catharina Maria van Schaik. (Vinkeveen en Waverveen)

Uit het tweede huwelijk: 1. Catharina Maria Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 7 maart 1946, tr.ald.13 juni 1968 Petrus Andreas van der Horst, geb. Weesp 11 juni 1943, kantooremployé, bestuurslid R.K.kerk te Den Helder, zn.van Cornelis Timotheus en Petronella Kroon. (Den Helder) 2. Tetta Catharina Cornelia Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 7 juli 1947, tr.IJsselstein 17 dec.1976 Adrianus Gerardus Johannes Antonius Liesker, geb.Harmelen 30 dec.1943, ambtenaar gem. IJsselstein, zn.van Jan Lodewijk en Cornelia Maria Peters. (IJsselstein) 3. Johanna Gerarda Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 30 okt. 1950, verpleegkundige A. (Vinkeveen en Waverveen) 4. Petrus Johannes Mulckhuijse, geb.Utrecht 5 april 1961. ABA VIIIc. Jacob Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 26 sept.1882, directeur N.V. Belang van Utrechtsche Brandstoffenhandelaren (B.U.B.) te Utrecht, + ald.21 juni 1947, tr.Bunnik 7 nov.1912 Gerritje van Ewijk, geb.ald.3 mei 1885, + Maartensdijk 14 febr.1941, dr.van Willem en Aletta Bender.

Uit dit huwelijk:

 1. Antonie Cornelis, volgt IXb.
 2. Willem, volgt IXc.
 3. Jacob Alex Dirk, volgt IXd.
 4. Aletta Mulckhuijse, geb.Bunnik 29 sept.1919 verkoopster manu-facturenhandel te Utrecht, tr.Maartensdijk 20 maart 1952 Douwe Nicolaas Faber, geb.Utrecht 31 mei 1915, gepens.sergeant K.N.I.L., laatstelijk kantoorbediende, zn.van Klaas en Elisabeth Christina Kerkkamp. (Utrecht)

ABB VIIId (van blz.7). Maarten Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 26 sept. 1884, huisschilder, + Utrecht 16 jan.1930, tr.Vinkeveen en Waverveen 24 sept. 1914 Johanna Verhoek, geb.Abcoude-Proostdij 4 okt.1892, + Zeist 14 febr.1960, dr. van Gerrit en Cornelia Strubbe.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrika Anna Petronella Mulckhuyse, geb.Mijdrecht 30 april 1918, tr. Zuilen 1 juli 1942 Arie Jan de Ridder, geb.ald.10 dec.1914, rustend molenaar, zn.van Arie Jan en Willemina Johanna van Rossum. (Oud-Zuilen, gem.Maarssen)

ABC VIIIe (van blz.7). Cornelis Heleendert Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 1 nov.1885, carrosseriemaker, + Hilversum 31 okt.1936, tr.ald.12 maart 1913 Marretje Franssen, geb.Nederhorst den Berg 13 aug.1889, dr.van Cornelis en Neeltje Marinus; zij hertr. Aalsmeer 23 nov.1944 Cornelis van der Meer, wedr.van Trijntje Tas. (Hilversum)

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Wilhelmina Mulckhuijse, geb.Hilversum 28 juli 1913, tr.ald.7 april 1937 Hendrik Johannes Marinus Thiel, geb.Bussum 18 okt.1910, schoenmaker, + Laren (N.H.) 2 febr.1980, zn.van Jan en Maria Elisabeth Suuring. (Laren,N.H.)
 2. Cornelis, volgt IXe.
 3. Gretha Mulckhuijse, geb.Uithoorn 7 juli 1920, + ald.27 mei 1921.

ABD VIIIf (van blz.7). Frederik Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 16 aug.1890, huisschilder te Vinkeveen, + Vinkeveen en Waverveen 31 mei 1927, tr.Abcoude-Proostdij 18 sept.1919 Gerritje van Kreuningen, geb.ald.11 febr.1898, dr.van Jan en Aagje van Kreuningen. (Vinkeveen en Waverveen)

Uit dit huwelijk:

 1. Antonie Cornelis, volgt IXf.
 2. Neeltje Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 12 juli 1922, tr.1e ald.7 juni 1945 Hendrik Mouw, geb. Ermelo 7 febr.1918, wacht-meester Kon.Marechaussee, + Vinkeveen en Waverveen 19 juli 1945, zn.van Evert en Cornelia Schouten; tr.2e Vinkeveen en Waverveen 2 aug.1951 Gerardus Albertus van de Geer, geb.Ooststellingwerf 2 jan. 1917, veehouder te Dodewaard, zn.van Teunis Dirk en Maria Elisabeth van Dorsten. (Dodewaard)
 3. Catharina Wilhelmina Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 18 juni 1924, tr.Voorschoten 1 juni 1972 Ds.Gerben Jan Sybesma, geb.Ulrum 2 jan.1902, predikant Geref.kerk 1931-1934 te Vinkeveen en Waverveen, 1934-1940 te Palembang, 194O-1952 legerpredikant (laatstelijk hoofdlegerpredikant) K.N.I.L., 1950-1955 predikant te Vinkeveen en Waverveen, 1956-1967 landelijk bemiddelaar van academici en hoger leidinggevend personeel Gew.Arbeidsbureau te 's_Gravenhage, + Utrecht 7 juni 1977, zn.van Ds.Jan en Maria van Anken en gesch.echtg.van Alida Susanna Christina van't Slot. (Vinkeveen en l'laverveen)

VIIIg (van blz.7). Dirk Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 19 okt.1893, slager te Amsterdam, + Blaricum 25 dec. 1963, tr.Vinkeveen en Waverveen 13 mei 1919 Geertrui Aaftink, geb.Nieuwer-Amstel 2 juli 1899, + Amsterdam 4 juni 1956, dr.van Gerardus Jacobus en Maria Hendrika van Dam.

Uit dit huwelijk: 1. Catharina Wilhelmina Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 16 nov.1920, tr.Amsterdam 16 nov.1939 Albert Cornelis Hendricus Ringeling, geb.ald.11 mei 1914, gepens.operator Shell Nederland N.V. te 's-Gravenhage, zn.van Cornelis en Elisabeth Reijnders. (Rotterdam) 2. Maria Hendrika Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 21 febr.1923, ouderling en scriba Geref.kerk te Maasland, tr.Amsterdam 16 april 1947 Joseph August Conen, geb.ald.18 maart 1918, chef afd.voorbereiding Topografische Dienst te Delft, zn.van Heinrich en Maria Anna Wolf. (Maasland) BAA VIIIh. Wouter Frans Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 2 maart 1893, bouwkundige, chefbouwafd.Oranje Nassau Mijnen te Heerlen, + ald.22 febr. 1978, tr.Vinkeveen en Waverveen 3 maart 1921 Krijntje de Haan, geb.ald.22 jan.1895, + Heerlen 28 april 1966, dr.van Jan en Marrigje Verkuil.

Uit dit huwelijk:

 1. Elsje Mulckhuijse, geb.Heerlen 27 aug.1924, administratrice bij een middelbare school ald. (Heerlen)
 2. Wouter Frans, volgt IXg.

BAB VIIIi. Willem Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 29 jan.1901, aannemer te Bodegraven, + ald.1 mei 1976, tr.Vinkeveen en Waverveen 27 febr.1930 Geertruida Verhoeff, geb.ald.26 jan.1909, + Gouda 17 okt.1977, dr.van Jan en Geertrui Zuidam.

Uit dit huwelijk:

 1. Leendert, volgt IXh.
 2. Jan, volgt IXi.
 3. Hendrika Mulckhuijse, geb.Bodegraven 20 okt.1942, eigenaar drogisterij De Goudsche Gaper te Gouda, tr.ald.27 dec.1968 Bernardus Adrianus Johannes Kleijn, geb.Gouda 6 juni 1942, administratie? verkoper bij een meubelfabriek ald., zn.van Bernardus Wilhelmus Theodorus en Henriette Anthonia Josephine Houtman. (Gouda)
 4. Geertruida Mulckhuijse, geb.Bodegraven 11 okt.1944, + Rotterdam 15 nov.1972, tr. Bodegraven 29 juni 1966 (echtsch.ingeschr.ald.4 april 1972) Laurentius Josephus Maria Antonius van Mechelen, geb.Gouda 8 nov.1940, administratief medewerker Ge~estelijk Arbeidsbureau te Lisse (Sassenheim), zn.van Mr.Johannes Laurentius Josephus Antonius en Johanna Hendrika Anthonia Bergman.

BAC VIIIj (van blz.11). Arie Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen. 1 jan.1906, rustend aannemer te Vinkeveen, tr.Mijdrecht 28 aug.1935 Elisaheth Cornelia Broer, geb.ald.24 juni 1907, dr.van Dirk en Anna Cornelia Mohr. (Vinkeveen en Waverveen)

Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Dirk, volgt IXj.
 2. Dirk, volgt IXk.
 3. Klaas, volgt IXl.
 4. Neeltje Hendrika Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 1 dec.1944, verpleegkundige A, tr.ald.18 dec.1968 Hendrik Rijk Albert Lou? Klein Kranenburg, geb.Hagestein 7 juli 1945, leraar Nederlands middelbaar onderwijs ald., lid gemeenteraad te Hagestein, zn.van Ds.Albert en Yonne Evelien van Unen. (Hagestein)
 5. Hendrika Sophia Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 15 nov.1947 lerares handenarbeid middelbaar onderwijs, tr.Utrecht 30 maart 1976 MrPetrus Mattheus Anthonius Winfried van Buijtenen, geb.Leeuwarden 12 juli 1945, jur.adviseur Ned.Org.van Ondernemers Ln de metaa1nijverheid Metaalunie te De Bilt zn.van Dr.Maria Petrus en Hendrika Petronella van Wel. (Vianen)

BAD VIIIk (van blz.11). Leendert Hendricus Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 18 dec.1909, rustend aannemer te Nieuw-Vennep, tr.Vinkeveen en Waverveen 24 aug.1933 Geertruide Vlieg, geb.Nieuwerbrug 7 febr.1911, dr. van Jan Johannes en Aaltje Verboom. (Nieuw-Vennep)

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrika Sophia Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 7 febr.1934, tr.Haarlemmermeer 19 juni 1957 Gerrit Pruissen, geb.ald. 26 febr.1933, landbouwer te Rozenburg (gem.Haarlemmermeer), zn.van Izaäk en Elisabeth Enthoven. (Haarlemmermeer)
 2. Jan Johannes, volgt IXm.
 3. Leendert Hendricus, volgt IXn.

BBA VIIIl. Cornelis Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 22 aug.1917, taxateur onroerend goed gemeente Utrecht, tr.Aalsmeer 27 sept.1945 Aaltje Piet, geb.ald.17 nov.1919, dr.van Jacob en Marigje Batenburg. (Meerkerk)

Uit dit huwelijk:

 1. Aartje Gornelia Mulckhuijse, geb.Meerkerk 19 juli 1950, directie-secretaresse. (Alphen a.d.Rijn)
 2. Marigje Jacoba Mulckhuijse, geb.Meerkerk 21 aug.1953, kantoor employé. (Gorinchem)
 3. Gijsberta Mulckhuijse, geb.Meerkerk 4 maart 1956, directie-secretaresse, tr.ald.12 april 1979 Ing.Gijsbertus Giliam Govert Nieuwenhuizen, geb.Dordrecht 10 febr.1955, werkt uigbouwkundige, zn.van Hendrik Cornelis en Annigje Slob. (Noordeloos)
 4. Willem Mulckhuijse, geb.Meerkerk 28 okt.1957. assistent- accountant Verificatiebureau van de Vereniging van Ncder-Laudse Gemeenten te Gorinchem. (Meerkerk)

BBB VIIIm. Willem Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 18 maart 1922, handelaar in zuivelproducten en kruidenierswaren te Bussum, tr.Amsterdam 18 maart 1959 Hendrika Johanna Geartruida Blijerveen, geb.Nigtevecht 21 jan.1929, dr.van Lowie Frederik en Janna van der Veen. (Bussum)

Uit dit huwelijk:

 1. Wouter Frans Willem Mulckhuijse, geb.Amsterdam 1 okt.1963.
 2. Maria Janna Mulckhuijse, geb.Bussum 4 okt.1968.

BCA VIIIn. Wouter Frans Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 16 nov.1900, architect, aannemer te Driebruggen, 1940-'1962 ouderling Ned.Herv.gemeente te Waarder, 1949-1962 bestuurslid classis Gouda der Ned.Herv.gemeente, 1950-1952 lid synode der Ned.Herv.gemeente, 1950-1964 lid gemeenteraad te Waarder en 1964-1972 te DriebruggBn, 1962-1972 en 1974 tot heden lid Prov.Staten van Zuid-Holland voor de S.G.P., ridder in de Orde van Oranje-Nassau, tr.Rotterdam 28 febr.1923 Bregje Elisabeth van Schaik, geb.Papekop 20 juli 1898, + Oudewater 30 sept.1973, dr.van Jan en Jannigje van Dam. (Driebruggen)

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Jan Mulckhuijse, geb.Wilnis 6 juli 1923, + Lage Ruige Weide 13 febr.1925.
 2. Cornelis, volgt IXo.
 3. Jan, volgt IXp.
 4. Maria Annigje Mulckhuijse, geb.Lange Ruige Weide 20 april 1928 tr.Waarder 23 juni 1955 Ernst Prosman, geb.Gouderak 1 april 1929, pottenbakker, zn.van Gerrit en Wijntje Oskam. (Driebruggen)
 5. Annigje Maria Mulckhuijee, geb.Lange Ruige Weide 31 dec.1930, verpleegkundige A te Rotterdam. (Rotterdam)
 6. Bregje Elisabeth Mulckhuijse, geb.Lange Ruige Weide 19 aug.1932, apothekersassistente te Rotterdam. (Rotterdam)
 7. Gerard, volgt IXq.
 8. Teuntje Geertje Mulckhuijse, geb.Lange Ruige Weide 11 mei 1938, tr.Driebruggen 20 aug.1964 Gijsbertus Budding, geb.Kesteren 20 maart 1935, fruitteler, zn.van Willem en Wiegertje Baars. (Kesteren)
 9. Marinus Mulckhuijse, geb.Waarder 5 april 1942, vertegenwoordiger Gröninger Scheepvaart & Handelsonderneming B.V. te Schiedam, handel in hogedrukreinigers. (Amstelveen)

BCB VIIIo (van b1z.16), Jan Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 24 okt.1901, architect B.N.A., gepens.hoofdambtenaar Rijksgebouwen-dienst te ‘s-Gravenhege, tr.Rotterdam 31 jan.1929 Siementje van der Vegte, geb.ald. 26 jan.1908, dr.van Teunis Willem Mattheus en Anna Meijer, (Bennekcm)

Uit dit huwelijk:

 1. Rie Mulckhuijse, geb.De Bilt 6 juli 1930, + Amersfoort 3 mei 1946.
 2. Annie Ina Mulckhuijse, geb.Schiedam 14 dec.1933, onderwijzeres, tr.'s-Gravenhage, 12 juli 1960 Pieter Hendrik Raadsen, geb.Rotterdam 29 jan.1928, administrateur Brabants Landschap te Helvoirt, zn.van Jacobus Hermanus en Geertje Duijts. (Vlijmen)

BCC VIIIp (van b1z.16). Jacobus Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 23 sept.1904, vertegenwoordiger kaashandel, + Amsterdam 16 dec 1978, tr.ald.26 okt.1939 Lena Meinders, geb.Avereest 3 juni 1909, dr.van Hendrik en Helena Groote. (Amsterdam)

Uit dit huwelijjk:

 1. Cornelis Hendrik, volgt IXr.
 2. Leonard Anne, volgt IXs.

BCD VIIIq (van blz.17). Willem Mulckhuijse, geb.Vinkevecn en Waverveen 18 mei 1912, aannemer, laatstelijk te Adelaide (Australië) + in Australië 1 jan.1980, tr. Hellendoorn 11 juli 1940 Hermina Voskes, geb.ald.12 jan.1912, dr.van Gerrit Jan en Frederika Johanna Smink. (Glengowrie, Zuid-Australië)

Uit dit huwelijk:

 1. Marijanne Mulckhuijse, geb.Uithoorn 11 okt.1941, lector ge-schiedenis universiteit van Adelaide, tr. Robert McGill, geb.Schotland, hoofdonderwijzer te Adelaide. (Adelaide)
 2. Frederika Johanna Mulckhuijse, geb.Uithoorn 5 maart 1944, tr.Barry N.N., onderofficier australische luchtmacht. (Cambridge, West-Australië)
 3. Cornelia Hermina Mulckhuijse, geb.Hellendoorn 10 jan.1947, tr.David N.N., adv.en procureur te Adelaide. (Adelaide)

VIIIr. Jan Regien Mulckhuijse (noemt zich John Muray), geb.Den Helder 23 juni 1919, slager te Amsterdam, emigreert met zijn gezin na 1945 naar Westminster (Californië, USA), afd.-chef bij een vleesgrossierderij ald., tr.Amsterdam 19 maart 1943 Maria Helena Noorderwerf, geb.ald.7 mei 1920, dr.van Pier Dirk en Bertha Petronella Maria Allard. (Westminster)

Uit dit huwelijk:

 • Maria Mulckhuijse, geb.Amsterdam 10 mei 1944, tr.Jim Peterson, werkzaam telefoondienst te Westminster. (Westminster)

VIIIs. Anthonij Cornelis Mulckhuijse, geb.Amsterdam 26 sept.1917, textielfabrikant te Waasmunster (Oost-Vlaanderen, België), tr.St.Niklaas (Oost-VIaanderen) 2 mei 1941 Josepha Craet (St.Ni-klaas), geb.ald.1 okt.1917, dr.van Joseph en Rosa de Schrijver. (Waasmunster)

Uit dit huwelijk:

 • Monique Rosa Mulckhuijse, geb.St.Niklaas 20 jan.1945, tr.ald. 2 dec.1967 Luc van Damme, geb.Zele (Oost-Vlaanderen) 26 febr.1945, directeur Velva N.V., Vleeswaren fabriek ald., zn.van Emile en Yvonne van de Velde. (Zele)

VIIIt. Cornelis Jacobus Mulckhuijse, geb.Rotterdam 5 aug.1908, gepens.kantoorbediende, tr.ald.4 sept.1940 Hermina Ida Groeneveld, geb.Hellevoetsluis 19sept.1917, dr.van Willem Frederik en Johanna Gezina Koenders. (Capelle a.d.IJssel)

Uit dit huwelijk:

 1. Govert Willem Mulckhuijse, geb.Rotterdam 31 jan.1948, ambtenaar gemeentebibliotheek ald., graficus en tekenaar, tr.Rotterdam 21 mei 1975 Alida Catharina de Jonge, geb.Woerden 29 okt.1947, ver-pleegkundige A, dr.van Iman Bastiaan en Alida Catharina Heemskerk. (Rotterdam)
 2. Cornelis Jacobus Mulckhuijse, geb.Rotterdam 4 jan.1957, kantooremployé. (Capelle a.d.IJssel)

VIIIu. Govert Adrianus Mulckhuijse, geb.Rotterdam 4 okt.1912, oprichter en directeur Mulcoflex B.V., verwerkers van kunststoffen voor bouwbedrijven ald., tr.1e Rotterdam 6 mei 1936 Johanna Susanna de Keizer, geb.ald.24 sept.1912, + Rotterdam 14 maart 1955, dr.van Johannes en Susanna Catharina Blom; tr.2e Rotterdam 27 dec.1969 Elisabeth van Delden, geb.Utrecht 31 juli 1917, dr.van August en Flora Bronkhorst en gesch.echtg.van Karel Wilhelm Paul Löh. (Rotterdam)

Uit het eerste huwelijk:

 1. Janneke Susanna Mulekhuijse, geb.Rotterdam 27 febr.1946, tr.ald.25 aug.1969 Drs.Leendert Weezenberg, geb.'s-Gravenhage 19 juli 1939, econ.drs., directeur Mulcoflex B.V. te Rotterdam, zn.van Johannes Nicolaas en Regina Wilhelmina Maria Theresia van Es, (Hieuwerkerk a.d. IJssel)
 2. Susanna Janneke Mulckhuijse, geb.Rotterdam 19sept.1948, tr.Barendrecht 18 sept.1972 Hendrik van Leeuwen, geb. Rotterdam 2 april 1951, voetballer, makelaar in onroerend goed te 's-Gravenhage, zn.van Hendrik en Lambertus Tijssen. (Nieuwerkerk a.d.IJssel)
 3. Maria Johanna Mulckhuijse, geb.Rotterdam 4 febr.1951, tr. Barendrecht 19 dec. 1974 Bastiaan Nugteren, geb.Ridderkerk 4 okt. 1954, zn.van Bastiaan en Maria van Dijk. (Barendrecht)