Generatie IX

Uit Mulckhuijse
Ga naar: navigatie, zoeken

Terug naar Genealogie 1980 Naar de vorige generatie: Generatie VIII Naar de volgende generatie: Generatie X

Beschrijving van generatie IX uit de genealogie 1980

IXa. Dr.Jacob Joan Mulckhuijse, geb.Utrecht 21 juli 1922, dr. Wis en natuurkunde, hoofd afd.procestechnologie en projectontwik-keling Unie van Kunstmestfabrieken B.V. te Utrecht, tr.Amsterdam 17 jan.1953 Cornelia Jacoba Wentink, geb.ald. 31 aug.1931, dr.van Jacob Johannes en Henriëtte de Ruijter. (De Bilt)

Zij adopteerden :

 1. Jacoba Mulckhuijse, geb.Amsterdam 13 aug.1957. studente ge-schiedenis. (Utrecht)
 2. Johan Mulckhuijse, geb.Zandvoort 26 okt.1958, bosbouwkundige. (De Bilt)

Uit het huwelijk:

 1. Lamberta Dieuwke Mulckhuijse, geb.Naarden 13 nov.1960.
 2. Linda Mulckhuijse, geb.De Bilt 28 maart 1962.
 3. Marlies Mulckhuijse, geb.De Bilt 22 jan.1964.

IXb. Antonie Cornelis Mulckhuijse, geb.Bunnik 23 sept.1913, ad-ministratief beambte Oranje Nassau Mijnen te Heerlen, + ald.2 april 1973, tr.Heerlen 14 aug.1940 Albertina Gerritdiena Johanna Keuter-man, geb.Schaesberg 27 maart 1913, dr.van Frederik Willem en Gerrit-dina Spijkerman. (Heerlen)

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Frederik, volgt Xa.
 2. Gerritdiena Catharina Aletta Mulckhuijse, geb.Heerlen 9 juli 1944, secretaresse. (Heerlen)
 3. Catharina Aletta Mulckhuijse, geb.Heerlen 8 juni 1948, ortho-dontist-assistente, tr.ald.19 dec.1975 Johan Anna Maria Hubert Ra-makers, geb.Heerlen 27 nov.1950, public relation adviseur, zn.van Josephus Hubertus Maria en Cornelia Jacoba Adriana Jeurissen. (Heerlan).
 4. Albertine Mulckhuijse, geb.Heerlen 11 dec.1951, administratief medewerkster gemeentebibliothek ald. (Heerlen)

IXc. Willem Mulckhuijse, geb.Bunnik 4 nov.1915, winkelier in huishoudelijke artikelen, +Utrecht 7.4.1980, tr.ald.25 okt.1939 Antonia Johanna Koenen, geb.Utrecht 22 juli 1914, dr.van Antonius Johannes en Hendrika Susanna de Jong. (De Bilt)

Uit dit huwelijk:

 1. Gerda Hendrika Mulckhuijse, geb.Utrecht 23 mei 1940, + Doorn 5 jan.1966.
 2. Hendrika Maria Mulckhuijse, geb.Utrecht 6 april 1944, tr.ald.15 sept.1967 Paulus van der Laan, geb.Utrecht 26 sept. 1943, adj. directeur Dental Union B.V., groothandel in tandheelkundig- en tandtechnisch materiaal ald., zn.van Sytze en Sjoukje Zwerver. (Wijk bij Duurstede)
 3. Antonia Johanna Mulckhuijse, geb.Utrecht 4 febr.1948, tr.De Bilt 10 nov.1971 Pedro Huertas Serradilla, geb.Albox (Almeria, Spanje) 25 dec.1946, spaans onderwijzer, zn.van Felipe Huertas Jerez en Rosa Serradilla Mulero. (Ulft)

IXd. Jacob Alex Dirk Mulckhuijse, geb.Bunnik 19 okt.1917, rustend brood- en banketbakker te Groenekan, beambte Ministerie van Defensie te Maartensdijk, tr.Utrecht 28 jan.1942 Elisabeth Gretha Faber, geb.ald.23 sept.1917, dr.van Klaas en Elisabeth Christina Kerkkamp. (Groenekan, gem.Maartensdijk)

Uit dit huwelijk:

 1. Gerritje Elisabeth Mulckhuijse, geb.Utrecht 21 aug.1942, tr.Maartensdijk 4 april 1963 Cornelis Gijsbertus Nuse, geb.Harderwijk 6 april 1932, bankwerker, zn.van Antonius Martinus en Theodora Frehe. (Utrecht)
 2. Geertruida Aletta Mulckhuijse, geb.Utrecht 4 juli 1944, tr.Maartensdijk 28 april 1965 Hendrik Gerrardus Buiter, geb.ald.25 april 1942 procuratiehouder, zn.van Evert en Johanna Frederika Janssen. (Acquoy, gem.Beesd)
 3. Jacob Nicolaas Douwe, volgt Xb.
 4. Elisabeth Christina Mulckhuijse, geb.Maartensdijk 9 juni 1949 tr.ald.26 dec. 1973 Johannes Albertus Hoevenaar, geb.Jutphaas 21 juni 1951, chem.operator Chem.Combinatie Bedrijf C.V. te Gorinchem, zn.van Willem Matthijs en Johanna Magdalena Raasveld. (Arkel)
 5. Dick Jan Mulckhuijse, geb.Maartensdijk 11 aug.1963.

IXe. Cornelis Mulckhuijse, geb.Uithoorn 22 mei 1916, oud-voorman bij een chem.fabriek, tr.Hilversun 16 mei 1942 Maria Hendrika ten Haaf, geb.ald.28 nov.1914, dr.van Bernardus en Hendrika Spier. (Hilversum)

Uit dit huwelijk:

 • Margaretha Mulckhuijse, geb.Hilversum 1 juli 1946, tr.ald.26 april 1973 John Aberle, geb. Deadwood (South Dakota, USA) 18 april 1948, sergeant (T.F.G.T.) U.S.Airforce, zn.van John en Leta Perry. (tijdelijk Hilversum)

IXf. Antonie Cornelis Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 18 sept.1920, huisschilder te Vinkeveen, tr.Wilnis 21 mei 1947 Johanna Cornelia Eveleens, geb.Haarlemmermeer 12 sept.1924, dr.van Hermanus en Hendrika Kerkhoven. (Vinkeveen en Waverveen)

Uit dit huwelijk:

 1. Frederik Hendrik Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 8 maart 1948, huisschilder te Vinkeveen. (Vinkeveen en Waverveen)
 2. Hermanus Johan Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 26 febr.1950, huisschilder te Vinkeveen. (Vinkeveen en Waverveen)
 3. Gerritje Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 5 april 1964.

IXg. Wouter Frans Mulckhuijse, geb.Heerlen 15 nov.1931, bouwkundige, ouderling Ned.Herv.gemeente te Maastricht, tr.1e Heerlen 20 febr. 1960 Metje Mietus, geb.ald.17 dec.1932, + Maastricht 21 juni 1964, dr.van Gerhard Albert en Janna Knol; tr.2e Beverwijk 15 april 1966 Lijsje Verhoef, geb.Lexmond 6 jan.1933, dr.van Adrianus en Marrigje van Kleef. (Maastricht)

Uit het eerste huwelijk:

 1. Wouter Frans Mulckhuijse, geb.Maastricht 6 nov. 1961.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Bart Mulckhuijse, geb.Maastricht 31 juli 1967.
 2. Martine Katarine Mulckhuijse, geb.Maastricht 26 febr.1969.

IXh. Leendert Mulckhuyse, geb.Bodegraven 29 febr.1936, aannemer, tr.Maurik 28 juni 1960 Anna Hofstra, geb.Staveren 11 juli 1937, dr.van Anne en Siebrigje Jellema. (Bodegraven)

Uit dit huwelijk:

 1. Marianna Louise Mulckhuyse, geb.Waddinxveen 19 dec. 1960.
 2. Willem Mulckhuyse, geb.Waddinxveen 3 febr.1963.
 3. Ronald Leendert Mulckhuyse, geb.Bodegraven 10 okt.1967.
 4. Eveline Astrid Mulckhuyse, geb.Bodegraven 27 febr.1969.
 5. Remco MuLckhuyse 1 geb.Bodegraven 22 juni 1973.

IXi. Jan Mulckhuijse, geb.Bodegraven 16 mei 1939, directeur Aannemingsbedrijf Kabel en Leidingen B.V. te Arnhem, tr. Bodegraven 24 dec.1966 Cornelia Heemskerk, geb.ald., 14 maart 1942, dr.van Johannes en Geertruida Schouten. (Arnhem)

Uit dit huwelijk:

 1. Hare Mulckhuijse, geb.Arnhem 4 okt. 1968.
 2. Manon Geertruida Johanna Mulckhuijse, geb.Arnhem 4 dec.1970.

IXj. Leendert Dirk Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 14 jan.1937, aannemer te Port Elizabeth (Kaapprovincie, Zuid-Afrika), tr.Wilnis 27 jan.1959 Dieuwertje van VIiet, geb.ald.12 juli 1936, dr.van Jan en Cornelia Hoogedoorn. (Port Elizabeth)

Uit dit huwelijk:

 1. Marianne Mulckhuijse, geb.PortElizabeth 9 april 1960.
 2. Arjen Mulckhuijse, geb.Port Elizabeth 28 jan.1963.
 3. Elsa Cornelia Mulckhuijse, geb.Port Elizabeth 16 juli 1967.

IXk. Dirk Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 14 mei 1938, directeur Bouw- en Aannemingsbedrijf D.Mulckhuyse B.V. te Vinkeveen, tr.Vinkeveen en Waverveen 19 maart 1964 Geertruida Verhoef, geb. Amsterdam 5 april 1944, dr.van Cors en Geertruida Vossestein. (Vinkeveen en Waverveen)

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Cornelia Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 15 jan. 1965.
 2. Cors Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 5 maart 1966.
 3. Arie Mulckhuijse,geb.Vinkeveen en Waverveen 26 april 1967.
 4. Geertruida Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 18 febr.1970.

IXl. Klaas Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 14 maart 1943, aannemer te Ameide, tr.Groot Ammers 23 dec.1964 Aaltje Johanna Vuijk Noorland, geb.ald.11 maart 1944, dr.van Gijsbertus en Marrigje Aaltje Brandwijk. (Ameide)

Uit dit huwelijk:

 1. Marrigje Aaltje Mulckhuijse, geb.Woerden 20 sept.1965.
 2. Arie Mulckhuijse, geb.Ameide 14 juli 1968.
 3. Erik Gijsbertus Mulckhuijse, geb.Ameide 9 jan.1971.
 4. Elisabeth Cornelia Mulckhuijse,geb.Ameide 5 sept.1977.

IXm. Jan Johannes Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 26 febr.1936, directeur Wandstructuur B.V., spuiterij te Nieuw-Vennep , tr.Haarlemmermeer 16 dec.1959 Dina de Blaeij, geb.ald.24 sept.1940, dr.van Nicolaas en Grietje Catharina Dolieslager.(Nieuw-Vennep, gem.Haarlemermeer)

Uit dit huwelijk:

 1. Ingrid Catharina Mulckhuijse, geb.Haarlem 25 mei 1960.
 2. Leendert Hendricus Mulckhuijse, geb.Haarlem 22 april 1962.
 3. Nicolaas Mulckhuijse, geb.Haarlem 19 nov.1963.
 4. Marjan Gerdina Mulckhuijse, geb.Haarlemmermeer 3 dec. 1968.
 5. Klaas Jan Mulckhuijse, geb.Haarlemmermeer 26 mei 1970.

IXn. Leendert Hendricus Mulckhuijse, geb.Haarlemmermeer 18 okt.1939, directeur Mulckhuyse Bouw B.V. te Nieuw-Vennep, tr.Haarlemmermeer 9 nov.1961 Adriana Hillegonda Kranenburg, geb.ald.31 dec.1939, dr.van Abraham en Dirkje Hoest. (Nieuw-Vennep, gem.Haarlemmermeer)

Uit dit huwelijk:

 1. Edith Mulckhuijse, geb.Haarlemmermeer. 5 dec.1962.
 2. Yvonne Mulckhuijse, geb.Haarlemmermeer 29 sept.1965.
 3. Leendert Hendricus Mulckhuijse, geb.Haarlemmermeer 15 maart 1969.

IXo. Cornelis Mulckhuijse, geb.Lange Ruige Weide 5 aug.1926, aannemer te Waarder (gem.Driebruggen), tr.Waarder 22 dec.1954 Antje Corneli Gretha van Hensbergen, geb.Bodegraven 10 mei 1927, dr.van Willem en Theodora Maartje Vlieg. (Waarder)

Uit dit huwelijk:

 1. Theodora Maartje Mulckhuijse, geb.Lange Ruige Weide 1 okt.1957, bankemployé. (Waarder)
 2. Bregtje Elisabeth, Mulckhuijse, geb.Lange Ruige Weide 6 aug.1960, in opleiding verpleegkunde. (Waarder)

IXp. Jan Mulckhijse, geb.Lange Ruige Weide 11 febr. 1928, beton-warenfabrikant te Bad Laer (Kr.Osnabrück, Dld.), tr. Oudewater 11 sept.1952 Margaretha Johanna Oudshoorn, geb.ald.9 april 1927, dr.van Wouter Johannes en Johanna Margaretha Griffioen. (Glandorf, gem.Bad Laer)

Uit dit huwelijk:

 1. Wouter Johannes Frans, volgt Xc.
 2. Wouter Frans Mulckhuijse, geb.Hoogland 18 mei 1955, techn. tekenaar. (Bissendorf, Kr.Osnabrück)
 3. Bregje Elisabeth Mulckhuijse, geb.Hoogland 11 aug.1958, handels-employé, tr.Bad Laer 19 juli 1979 Hans-Joachim Wulff, geb.Füchtorf (Kr.Warendorf) 7 nov.1952, metselaar, zn.van Achim en Gertrud Rotter. (Bad Laer)
 4. Arie Cornelis Mulckhuijse, geb.Bad Laer 7 juni 1963.
 5. Hans Mulckhuijse, geb.Glandorf (thans gem.Bad Laer) 24 april 1966.

IXq. Gerard Mulckhuijsc, geb.Lange Ruige Weide 8 okt.1934, leraar bouwkunde lager beroeps.onderwijs te Amersfoort, tr.Waarder 1 juni 1960 Anna Vercijs, geb.Haarlemmermeer 22 okt.1931, dr.van Pieter en Anna Westrate. (Ede)

Uit dit huwelijk:

 • Bregje Elisabeth Mulckhuijse, geb.Woerden 7 nov.1961.

IXr. Cornelis Hendrik Mulckhuijse, geb.Amsterdam 19 jan.1941, register-accountant, tr.ald.8 sept.1965 Elisabeth Dirkje Smink, geb.Amsterdam 11 april 1944, dr.van Teunis en Florida Adriana Peterse. (Uithoorn) IXs. Leonard Anne Mulckhuijse, geb.Amsterdam 28 jan.1945, vertegenwoordiger, + Leiden 14 mei 1978, tr. Amsterdam 20 april 1967 Ilona Martini Petronella Kersbergen, geb.ald.13 mei 1947, dr.van Pieter Steven en Henriëtta Grada Kat. (Alphen a.d.Rijn)