IXg.

Uit Mulckhuijse
Ga naar: navigatie, zoeken

IXg. Wouter Frans Mulckhuijse, geb.Heerlen 15 nov.1931, bouwkundige, ouderling Ned.Herv.gemeente te Maastricht, tr.1e Heerlen 20 febr. 1960 Metje Mietus, geb.ald.17 dec.1932, + Maastricht 21 juni 1964, dr.van Gerhard Albert en Janna Knol; tr.2e Beverwijk 15 april 1966 Lijsje Verhoef, geb.Lexmond 6 jan.1933, dr.van Adrianus en Marrigje van Kleef. (Maastricht)

Uit het eerste huwelijk:

  1. Wouter Frans Mulckhuijse, geb.Maastricht 6 nov. 1961.

Uit het tweede huwelijk:

  1. Bart Mulckhuijse, geb.Maastricht 31 juli 1967.
  2. Martine Katarine Mulckhuijse, geb.Maastricht 26 febr.1969.