VIIIf.

Uit Mulckhuijse
Ga naar: navigatie, zoeken

ABD VIIIf (van blz.7). Frederik Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 16 aug.1890, huisschilder te Vinkeveen, + Vinkeveen en Waverveen 31 mei 1927, tr.Abcoude-Proostdij 18 sept.1919 Gerritje van Kreuningen, geb.ald.11 febr.1898, dr.van Jan en Aagje van Kreuningen. (Vinkeveen en Waverveen)

Uit dit huwelijk:

  1. Antonie Cornelis, volgt IXf.
  2. Neeltje Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 12 juli 1922, tr.1e ald.7 juni 1945 Hendrik Mouw, geb. Ermelo 7 febr.1918, wacht-meester Kon.Marechaussee, + Vinkeveen en Waverveen 19 juli 1945, zn.van Evert en Cornelia Schouten; tr.2e Vinkeveen en Waverveen 2 aug.1951 Gerardus Albertus van de Geer, geb.Ooststellingwerf 2 jan. 1917, veehouder te Dodewaard, zn.van Teunis Dirk en Maria Elisabeth van Dorsten. (Dodewaard)
  3. Catharina Wilhelmina Mulckhuyse, geb.Vinkeveen en Waverveen 18 juni 1924, tr.Voorschoten 1 juni 1972 Ds.Gerben Jan Sybesma, geb.Ulrum 2 jan.1902, predikant Geref.kerk 1931-1934 te Vinkeveen en Waverveen, 1934-1940 te Palembang, 194O-1952 legerpredikant (laatstelijk hoofdlegerpredikant) K.N.I.L., 1950-1955 predikant te Vinkeveen en Waverveen, 1956-1967 landelijk bemiddelaar van academici en hoger leidinggevend personeel Gew.Arbeidsbureau te 's_Gravenhage, + Utrecht 7 juni 1977, zn.van Ds.Jan en Maria van Anken en gesch.echtg.van Alida Susanna Christina van't Slot. (Vinkeveen en l'laverveen)