Generatie III

Uit Mulckhuijse
(Doorverwezen vanaf Generatie I)
Ga naar: navigatie, zoeken

Navigatie:

Beschrijving van generaties I, II en III uit de genealogie 1980

I. Jan Pietersz.Berinchuijsen, geb.omstr.1615, werd in 1641 op belijdenis aangenomen tot lidmaat van de gereformeerde kerk te Woudrichem, tamboer in de compagnie van kapitein van Winteroy, + na 30 jan.1650, tr.omstr.1645 Catharina Jansdr., werd in 1641 aangenomen tot lidmaat van de gereformeerde kerk te Woudrichem, zij was toen "Dienstmaecht" van kapitein van Winteroy, + na 8 jan.1673, zij was toen getuige bij de doop van een kleindochter ald.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter, volgt IIa.
 2. Evert, volgt IIb.
 3. Anneken Mulkhuysen, ged.Woudrichem 30 aug.1648, + na 10 jan.1683, tr.Woudrichem 26 april 1676 Pieter Wilson, + na 10 jan. 1683, wedr. van 1e Gerritjen Wijnen en 2e van Catharina Linx.
 4. Catalijn (Katharina) van Mulckhuysen, ged.Woudrichem 30 jan.1650, tr.ald.20 febr.1680 Huibert Jansz.van Elmpt, uit Roermond, soldaat in de compagnie van kapitein Ingelby.

IIa. Pieter Jansz.van Mulckhusen (Mulckhuisen, Mulckhuis, Mulck-huijsen), geb.omstr.1645, woont 1667-1673 te Woudrichem, tr.voor 2 febr.1667 Maria Lambrechtsdr., + na 8 jan.1673, dr.van Lambrecht Pietersz.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes van Mulckhusen, ged.Woudrichem 2 febr.1667 (doopgetuige : Evert Jansz.Mulckhusen).
 2. Lambrecht, volgt IIIa.
 3. Pieter Mulckhuis, ged.Woudrichem 14 sept.1670 (doopgetuige: Lambert Pietersz.).
 4. Catharina Mulckhuijsen, ged.Woudrichem 8 jan.1673 (doopgetuige: Cateleintje Jansdr.).

I191

IIb. Evert Jansz. Berinchuijsen, alias Mulckhuis (Melckhuysen), ged.Woudrichem 7 febr. 1647, in 1671 tamboer in de compagnie van kapitein van Winteroy te Maastricht, woont 1682 te Breda, 1692 te Rossum en 1712-1713 te Breda, tr.(ondertrouw Woudrichem) in 1671 Aaltje Maes (Vermaes) Maerlon, uit Breda, + na 14 juni 1692.

Uit dit huwelijk (volgorde van vermelding):

 1. Ida Melckhuijsen, ged.Breda 23 okt. 1682.
 2. Willem, volgt IIIb.
 3. Roelof, volgt IIIc.
 4. Elisabeth Mullikhuizen, uit St.Andries, woont in 1713 "Agter de Cingel" te Breda, + ald.9 jan.1759, tr.Breda (Grote kerk) 30 juli 1713 Hendrik Kip, uit Kamen (Dld.), woont te Breda, + voor 22 febr.1749.
 5. Eldert, volgt IIId.
 6. Sophia Mulkhuisen, uit St.Andries, woont 1718 te Breda in de Jansstraat, begr.Rotterdam 19 mei 1731, tr.Breda 4 mei 1718 Pieter Roskam, ged.Rotterdam (geref.) 1 sept.1694, klapwaker, begr.ald.8 aug.1729, zn.van Gerrit Roscam en Anna Pietersdr.

IIIa. Lambrecht (Lambert) Mulckhuisen, ged.Woudrichem 9 sept.1668 (doopgetuigen: Cateleintjen Jansdr. en Lijsbeth Jacobsdr.), meesterkleermaker op het fort St.Andries, koopt aldaar op 26 sept. 1704 een huis met erf, + na 26 sept.1704, tr.voor 13 mei 1694 Maria van Leest.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Mulkhuijsen, ged.Rossum 13 mei 1694.
 2. Cornelia Mulckhuijsen, geb.Fort St.Andries omstr.1700, + Heerewaarden 10 april 1748, tr.ald.30 juli 1724 Jan Vermeulen, ged.Hee-rewaarden 4 mei 1704, Landbouwer, hij kwam enige keren met de rech-ter in aanraking wegens belediging en messentrekkerij (vgl.Gens Nos-tra 1975 blz.256), met het huwelijk waren er eveneens moeilijkheden geweest, lidmaat gereformeerde kerk te Heerewaarden, + ald. 30 jan. 1776, zn.van Jan en Sophia van Schreven.

IIIb. Willem Mullikhuijsen, uit St.Andries, woont 1714-1721 te Zaltbommel, + na 23 maart 1721, tr.Breda 18 sept.1712 Cornelia Kerk-hof, uit Wadenoijen.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Mulkhuijse, ged.Zaltbommel 22 febr.1714, + voor 29 jan.1719.
 2. Johannes Mulkhuijse, ged.Zaltbommel 26 maart 1716, woont in 1745 te Breda, tr.ald.17 okt.1745 Lucia de Groot, uit Zaltbommel.
 3. Maria van Mulkhuijsen, ged.Zaltbommel 29 jan.1719.
 4. Everdina Mul ekhuijsen, ged.Zaltbommel 23 maart 1721.