IIb.

Uit Mulckhuijse
Ga naar: navigatie, zoeken

I191

IIb. Evert Jansz. Berinchuijsen, alias Mulckhuis (Melckhuysen), ged.Woudrichem 7 febr. 1647, in 1671 tamboer in de compagnie van kapitein van Winteroy te Maastricht, woont 1682 te Breda, 1692 te Rossum en 1712-1713 te Breda, tr.(ondertrouw Woudrichem) in 1671 Aaltje Maes (Vermaes) Maerlon, uit Breda, + na 14 juni 1692.

Uit dit huwelijk (volgorde van vermelding):

  1. Ida Melckhuijsen, ged.Breda 23 okt. 1682.
  2. Willem, volgt IIIb.
  3. Roelof, volgt IIIc.
  4. Elisabeth Mullikhuizen, uit St.Andries, woont in 1713 "Agter de Cingel" te Breda, + ald.9 jan.1759, tr.Breda (Grote kerk) 30 juli 1713 Hendrik Kip, uit Kamen (Dld.), woont te Breda, + voor 22 febr.1749.
  5. Eldert, volgt IIId.
  6. Sophia Mulkhuisen, uit St.Andries, woont 1718 te Breda in de Jansstraat, begr.Rotterdam 19 mei 1731, tr.Breda 4 mei 1718 Pieter Roskam, ged.Rotterdam (geref.) 1 sept.1694, klapwaker, begr.ald.8 aug.1729, zn.van Gerrit Roscam en Anna Pietersdr.