Zoeken naar Berinchuijsen

Uit Mulckhuijse
Ga naar: navigatie, zoeken
Bentink, heer van Berinkhuizen, bron genealogieonline.nl

De genealogie Mulckhuijse vermeldt tevens de naam Berinchuijsen. Deze naam zou rond 1600-1650 gebruikt zijn door een aantal personen, die ook de naam Mulckhuijse gingen gebruiken. De Genealogie vermeldt op de voorpagina:

De oudste generaties van dit geslacht blijken uit Woudrichem te stammen. Aangenomen kan worden, gezien de familienaam, dat 
deze voorouders echter van elders afkomstig waren en slechts in garnizoen te Woudrichem verbleven. Opvallend is dat bij de 
enige in aanmerking komende doopinschrijving van Evert Mulckhuyse te Woudrichem op 7 februari 1647 (generatie IIb), zijn 
vader Jan Berinchuijsen heet. Deze naam komt verder in de familie Mulckhuijse niet meer voor. Ook Berinchuijsen is duidelijk een
herkomstnaam. In Nederland's Adels-boek 1940 is op bladzijde 176 sprake van een hof te Berinchuysen onder Wapenveld op de 
Veluwe in de vijftiende eeuw bezit van de familie Bentinck.

Het huis Berinchuijsen (in het huidig buurtschap Berghuizen bij Heerde) heeft een lange geschiedenis binnen de familie Bentinck. Een relatie tussen Berinchuijsen en Mulckhuijse is nog niet gelegd. Mogelijk is er een link met het Hof te Mulllingen.

Een alternatief is Berinchuijsen (Brünninghausen), een Slot in de buurt van Dortmund. Onderdeel van de Landgoederen van Berinchuijsen is het Mellinckhuis.

Een derde mogelijkheid zou een relatie met het het Huis Bergh kunnen zijn. Ondanks dat hierover veel bekend is (zie de Berghapedia), zijn er (nog) geen relaties gelegd. Wel valt het dorp Millingen binnen de bezittingen (zie ook de Berghapedia), maar ook hier gaat het om een wat gezochte overeenkomst in klank met "Mulck".

Google Books

Vaderlandsch Woordenboek: Met Kaarten, Plaaten en Pourtraitten. BE - BL, Volume 6

Berinkhuizen, genoemd in het "Vaderlandsch Woordenboek: Met Kaarten, Plaaten en Pourtraitten. BE - BL, Volume 6", door Jacobus Kok
 ...
lijkheden, onder anderen met die van Berinkhuizen, Aller,
't Loo, Westerhof, de Tienden in Engeland, Werkeren, Die-
penheim Schoonheten, ten Velde, enz. Onder dit Geslacht
hebben, van vroeg af, uitgemunt, Mannen, die onder de eerste
Voorstanders der Edele Vrijheid moeten geteld worden; Man-
nen, die de voortreffelijkste ampren en waardigheden, zo in
Staats- als Stads-regeering, bekleed, en niet minder in Krijgs-
bedieningen uitgemunt hebben, zo als op de GESLACHT TA-
FELS kan gezien worden.

Zoekresultaten in BHIC

Zoekactie:

1 seconden gezocht in 1. Alle bronnen (1980 bronnen).
Achternaam voldoet aan "B*R*N*H*".
Datum voldoet aan "<1700".

Er zijn 416 vermeldingen gevonden.

Deze zoekactie levert een aantal mogelijk interessante vondsten:

Johannes Bringhs

huwelijk op zondag 5 april 1699

 • Man
 • beroep: soldaat
 • Hij diende onder de compagnie van de graaf van Nassau.
 • Johannes Bringhs met Lijsbeth Schermers
 • ondertrouw op 20 mrt 1699 Heusden
 • huwelijk op 5 apr 1699
 • Heusden, Kerckeboek van Huw. Geboden 1639-1709 (Streekarchief Land van Heusden en Altena) Collectie DTB (de Kruijff 6 fol 171)

Partners: Lijsbeth Schermers

Bron: Hdn-DTB 1546-1810

Archief: DTB Heusden inventarisnummer diverse Retroacta vabn de Burgerlijke Stand

Joannes Wilhems Berinckghs

Vader op maandag 25 februari 1692 Sprundel

 • datum doop : 25-02-1692
 • naam kind : Justina
 • vader : Joannes Wilhems Berinckghs
 • moeder : Jacomina Cornelissen Beringhs
 • get. : Christianus Lambrechts van Lommel, Petronilla Petri Huijghens
 • fol. 25v


Bron: Sprundel (Rucphen) D&T, 1682-1731(1741) B1692-1749

Archief: DTB Sprundel inventarisnummer 16 Retroacta van de Burgerlijke Stand

Paulus Beringhs

getuige 1, op dinsdag 6 november 1663 Sambeek

 • Plaats: Sambeek; bron: BA; gezindte: RK; register: 18, folio: 143, r/v: r
 • KIND: Matthias
 • Doopdatum: 06-11-1663
 • v/m: m
 • VADER: Balthasar ter Porten
 • MOEDER: Clara de Wilm
 • Getuige 1: Paulus Beringhs
 • Getuige 3: Matthia ter Porten
 • Diversen: gt1 was uit Grave.

Bron: Sambeek RK dopen 1640-1810 en 1601-1771 (Boxmeer)

Archief: DTB Sambeek inventarisnummer 9, 13, 18, 22, 24-25 Retroacta van de Burgerlijke Stand

Johanna Wessels van Bernickhuysen

huwelijk in januari 1693 Oosterhout

 • Bruid(egom): Johanna (Wessels) van Bernickhuysen
 • j.d. van 's-Gravenhage en won. te Oosterhout
 • Partner: Hosea Numan
 • j.m. geb te Londen in Engeland, lijfwacht van Zijne Majesteit van Groot-Brittanni‚Ä∞
 • Datum ondertrouw: 1692-12-19
 • Datum huwelijk: 1693-01-..
 • Opm: getr. door de Eng. pred. Ewhitcombe, wsl op 4 jan.
 • Bron: NG 29/36
 • Bron: Oosterhout trouwen N.G., 1680-1699

Archief: DTB Oosterhout inventarisnummer 28, 29 en 30 Retroacta van de Burgerlijke Stand

nog aan te vullen

Bernickhuysen, Daniel van 	10 september 1690 	Oosterhout 	gedoopt 	
Bernickhuysen, Johanna Wessels van 	januari 1693 	Oosterhout 	huwelijk 	
Bernickhuysen, Sybilla van 	11 november 1685 	Oosterhout 	gedoopt 	
Bernickhuysen, Wessel van 	11 november 1685 	Oosterhout 	Vader 	
Bernickhuysen, Wessel van 	10 september 1690 	Oosterhout 	Vader
Biringhs, Catharina 	12 januari 1698 	Breda 	Moeder 	
Biringhs, Marie 	29 januari 1669 	Heusden 	begraven
Brinckhorst, Catarijna Aerts 	21 maart 1666 	Willemstad 	Bruid 	
Brinckhorst, Hendrick van 	februari 1614 	Heusden 	ondertrouw 	
Brinckhuijsen, Margriet 	26 april 1657 	Amsterdam 	ondertrouw 	
Brinckhuijsen, Margriet 	25 januari 1665 	Heusden 	ondertrouw 	
Brinckhuijsen, Margriet 	5 maart 1665 		huwelijk 	
Bringhs, Johannes 	20 maart 1699 	Heusden 	ondertrouw 	
Bringhs, Johannes 	5 april 1699 		huwelijk
Bruijninckhuijsen, Catharina 	2 januari 1697 	's-Hertogenbosch 	getuige 3, 	
Bruijninghs, Adriaen 	4 september 1695 	Wouw 	Bruidegom 	
Bruijninghs, Arnoldus 	3 juli 1681 	Roosendaal 	Vader 	
Bruijninghs, Dimphna Arnoldus 	3 juli 1681 	Roosendaal 	gedoopt 	
Bruijninghs, Johanna Maria 	20 juni 1692 	Eindhoven 	Meter 	
Bruijninghx, Wanne 	22 december 1677 	's-Hertogenbosch 	getuige 1,
Brunickhuijsen, Anna Maria van 	11 juli 1674 	Breda 	gedoopt 	
Brunickhuijsen, van 	11 juli 1674 	Breda 	Vader 	
Brunickhuijsen, 	11 juli 1674 	Breda 	Meter

Zoeken in Regionaal Archief Rivierenland

 • bron: RAR
 • Zoekterm: b?rc*hu*- geen verdere vermeldingen...
 • Ook andere zoektermen gebruikt

Getuigenis door Jan van Berckhuijse, 01-07-1597

Israël Durand van Metz Jonckgesel, Adelborst onder de Compaignie van Hueseman, met 
Marijtgen Stempels Geurtsdochter, Weduwe van Hans van Eijck Trommeter. Sponsae fatetur bona fide, parentes
esse defunctos, ende dat hij een vrij gesel is. Des Bruijdts Man is voor Hulst geschoten ende gebleven, et fatetur 
idem quod Sponsus. Testes Eusebius Willemsoon ende Jan van Berckhuijsen.

Trouwinschrijving Cathelijne van Rijmsdijeck en Johannes van Berckhuesen, 25-09-1601

 
Trouwinschrijving	Berckhuesen, van	Jan	25-09-1601	Tiel	Bruidegom
0010-1447 Hervormd trouwboek Tiel, met index en afschriften van verordeningen met betrekking tot huwelijkse zaken, 1582-1612

Trouwinschrijving Cathelijne van Rijmsdijeck en Jan van Berckhuesen, 25-09-1601
Gemeente: Tiel
Plaats trouwen: Tiel
Periode register: 1582-1612
Register:	 Hervormd trouwboek Tiel, met index en afschriften van verordeningen met betrekking tot huwelijkse zaken, 1582-1612
Bladzijde: 415
Diversen:	
Jan van Berckhuesen Vendrich onder de Compaignije vanden Obristen Lieutenanth
Frans Hueseman, met de Edele, Eer ende Deugentrijcke Joffrow Cathelijne van Rijmsdijeck,
Weduwe van Wijlen den oick Edlen, ende Eerenvesten, Joncker Jan van Soelen. Dat des Bruijdegoms
Vaeder ende Moeder in dit houwelick accordieren, attestiert ende betuijgt der Obriste Lieutenanth
Frans Hueseman: Sponsae maritus ante annum peste defunctus, ende de Contrahenten bekennen mit
Wahren Woorden, vrije Personen te zijn. Testes Jonckher Niclaes van Druijten, Borgemeester der Stadt
Thijel, Gerijdt van Maeren ende Jacob van Bijlandt.
Plaats Ondertrouw:	 Tiel
Datum ondertrouw:	 05-09-1601
Datum trouwen: 25-09-1601
Bruidegom: Jan van Berckhuesen
Bruid: Cathelijne van Rijmsdijeck

Toegangsnummer:	
0010 Doop-, trouw- en begraafregisters (RBS / Retroacta Burgerlijke Stand) van dorpen en steden werkgebied RAR), 1598 - 1817

Doopinschrijving Johannes Berghuisen, 24-04-1664

Datum dopen: 24-04-1664
Kind: Johannes
Vader: voornaam niet vermeld Berghuisen
Moeder:	niet vermeld (BM: vermoedelijk ook Judith van Poor, zie hieronder)
Getuige:	Magdalena van Poor

Doopinschrijving Henricus Berghuisen, 04-03-1666

Datum dopen:	 04-03-1666
Kind: Henricus Berghuisen
Vader: voornaam niet vermeld, maar moet zijn: Cornelis Berghuisen
Moeder: Judith van Poor

Doopinschrijving Cornelis Berghuisen, 17-03-1668

Datum dopen: 17-03-1668
Vader: Cornelis Berghuisen
Moeder:	Judith van Poor

Trouwen Hermen Berninkhuisen, 14-3-1671

26.02.1671 Hermen Berninkhuisen, soldaet onder de compagnie van den edele heer van Meinerswijk sergejant maioor capitein en commandeur deser steede, en Trijntje Hendrix weduwe van Jurrien Kreefd wonende alhier. Confirmati 14.03.1671.

Trouwinschrijving Trijntje Hendrix en Hermen Berninkhuisen, 14-03-1671

26.02.1671 Hermen Berninkhuisen, soldaet onder de compagnie van den edele heer van Meinerswijk
sergejant maioor capitein en commandeur deser steede, en Trijntje Hendrix 
weduwe van Jurrien Kreefd wonende alhier. Confirmati 14.03.1671.

Zie ook