Eldert Mulckhuijsen

Uit Mulckhuijse
Ga naar: navigatie, zoeken

Eldert Mulckhuijsen heeft (of 'hebben'; zijn er mogelijk twee of zelfs drie Elderts?) een centrale positie in de stamboom van Mulckhuijse. Naar het lijkt is hij de vroegste stamhouder van alle nu nog in leven zijnde Mulckhuijse's. De Genealogie '80 vermeldt slechts een enkele Eldert, die driemaal getrouwd is geweest.

Momenteel staan er (nog) drie vermeldingen van Eldert Mulckhuijse in de 'officiele stamboom':

 • I221: Eldert Mullikhuizen (I), getrouwd met Susanna van Nagelkerke (en mogelijk foutief ook me Maria van Dorst).
 • I53: Eldert Mulckhuijsen (II), getrouwd met Maria van Dorst en ten tweede met Anneke (Jacobs) Schreuder
 • I55: Eldert Mulckhuijsen (III), mogelijk een verkeerd gegeven, maar mogelijk ook 'de zoon van'

De laatste (bekende) verwijzing naar Eldert Mulckhuijse, is in de akte van overlijden van Jacob Mulckhuyse, als diens vader. Hierbij wordt vermeld dat Jacob "van Veen Provincie Gelderland" afkomstig is, waar Eldert blijkbaar woonde. (zie hier voor de betreffende akte).

Trouwacte Eldert, weduwnaar van Maria van Dorst, met Anna Schreuders

Uit het archief van Het land van Heusden en Altena, DTB-register van Veen, komt de volgende trouwacte van Eldert met Anna, gedateerd 11 juli 1756.

Den 11 Junius

Hebben wij op datum voorschreven wettig
ondertrouwt Eldert Mulkhuijse wedu-
wenaar van Maria van Dorst, gega-
geert sergeant, gehoort hebbende onder
het Regiment van den Here Lt-
generaal Kinschot, en geboortig van
Bommel en Anna Schreuders wed:
van Michiel Lamsies, geboortig van
Veen, beide alhier woonachtig nadat
ons alvorens getoont was, dat het
regt op het trouwen ge
kent, en sijn daar op nadat de voor-
stelling ongehindert waren gegaan
in den egt ... ingesegent of den
11 Julius.


Bronnen:

 • Streekarchief land van Heusden en Altena (http://www.salha.nl)
 • BHIC
 • ISIS Bergen op Zoom
 • Family Search

Niet in de Genealogie 1980 genoemd kind Aeltje Mulckhuijse (Bron: ISIS Bergen op zoom):

Details 
Aeltje Mulchhuijsen 
dopeling op donderdag 28 februari 1715 
Steenbergen 
Folio: 56 v 
Voornaam dopeling: Aeltje 
Achternaam dopeling: Mulchhuijsen 
Voornaam vader: Eldert 
Achternaam vader: Mulchhuijsen 
Voornaam moeder: Susanna 
Achternaam moeder: van Nagelkerke 
   
Bron: Doopboek NH Steenbergen 
1698-1810 
Archief: DTB-Ste inventarisnummer 13 
Doop-, trouw- en begraafboeken 
Steenbergen

Aanwijzingen uit het archief van Het Land van Heusden en Altena

Het archief van HLVHEA geeft drie meldingen met belangrijke resultaten voor Eldert:

Eldert Mulckhuijsen, Bommel, geboren
Eldert Mulckhuijsen, 11 juli 1756, Veen, huwelijk
Eldert Mulckhuijsen, 11 juni 1756, Veen, ondertrouw

De details vermelden:

Eldert Mulckhuijsen
geboren Bommel

Man
geboren Bommel
beroep: sergeant
woonplaats: Veen
Hij was gegageerd en had gediend onder het regiment van den heer luitenant-generaal Kinschot.
Eldert Mulckhuijsen met Anneke Schreuders
ondertrouw op 11 jun 1756 Veen
ondertrouw: nadat ons alvorens getoont was dat het regt op het trouwen geset, was gekent.
huwelijk op 11 jul 1756 Veen
huwelijk: nadat de voorstellingen onverhindert waren gegaan.
instantie: Geref Gem

Partners:
Anneke Schreuders
Maria van Dorst

Kinderen:
Everdina Mulckhuijsen
Jacob Mulckhuijsen

Bron:
Veen DTB's
Archief: DTB-collectie inventarisnummer
DTB-collectie

Hieruit moeten we niet concluderen -zoals mogelijk lijkt uit de gegevens- dat er een Eldert (IIIe) is geboren te Bommel (de datum is niet genoemd), uit het tweede huwelijk van Eldert (IIe?) met Anneke Schreuder. De eerste referentie verwijst alleen naar Eldert (IIe). Tevens vermeldt het archief dat Jacob is gedoopt op 1 januari 1759 (hetgeen overeenstemt met de overlijdensactie van Jacob). Zijn zus Everdina is volgens de gegevens uit dit archief gedoopt op 16 februari 1756. Anneke Schreuder, die eerder getrouwd geweest is met Michiel Lemsies heeft Eldert (II?) dus twee kinderen geschonken. Over Maria van Dorst zijn geen gegevens te vinden.

Spellingwijze

Verschillende spellingsvormen van de naam:

 • Eldert Mullikhuizen
 • Eldert Mulchhuijsen
 • Eldert Mulkhuijsen
 • Eldert Mulckhuysen
 • Eldert Mulkhuijzen