VIIIj.

Uit Mulckhuijse
Ga naar: navigatie, zoeken

BAC VIIIj (van blz.11). Arie Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen. 1 jan.1906, rustend aannemer te Vinkeveen, tr.Mijdrecht 28 aug.1935 Elisaheth Cornelia Broer, geb.ald.24 juni 1907, dr.van Dirk en Anna Cornelia Mohr. (Vinkeveen en Waverveen)

Uit dit huwelijk:

  1. Leendert Dirk, volgt IXj.
  2. Dirk, volgt IXk.
  3. Klaas, volgt IXl.
  4. Neeltje Hendrika Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 1 dec.1944, verpleegkundige A, tr.ald.18 dec.1968 Hendrik Rijk Albert Lou? Klein Kranenburg, geb.Hagestein 7 juli 1945, leraar Nederlands middelbaar onderwijs ald., lid gemeenteraad te Hagestein, zn.van Ds.Albert en Yonne Evelien van Unen. (Hagestein)
  5. Hendrika Sophia Mulckhuijse, geb.Vinkeveen en Waverveen 15 nov.1947 lerares handenarbeid middelbaar onderwijs, tr.Utrecht 30 maart 1976 MrPetrus Mattheus Anthonius Winfried van Buijtenen, geb.Leeuwarden 12 juli 1945, jur.adviseur Ned.Org.van Ondernemers Ln de metaa1nijverheid Metaalunie te De Bilt zn.van Dr.Maria Petrus en Hendrika Petronella van Wel. (Vianen)