Archieven

Uit Mulckhuijse
Ga naar: navigatie, zoeken

Overzicht van archieven waarin al dan niet is gezocht naar gegevens over Mulckhuijse

 • http://www.regionaalarchiefrivierenland.nl/ omvat o.a. Tiel en de Neder-Betuwe, maar is niet online te raadplegen. Qua ligging een archief waarin vermoedelijk wel gegevens zijn te vinden.
 • http://www.streekarchiefbommelerwaard.nl/ heeft vele gegevens online en bevat diverse gegevens over (vroege) Mulckhuijses (o.a. de tak Willem Mulckhuijse).
 • http://www.salha.nl , het streekarchief van het Land van Heusden en Altena, heeft diverse gegevens online over Mulckhuijse, de eerste en tweede generaties uit de 17e en 18e eeuw, in Heusden en Woudrichem.
 • http://www.groenehartarchieven.nl/, de Groenehartarchieven omvat de streekarchieven van Rijnlands Midden en Hollands Midden. Online in 2008 nog alleen 20e eeuwse bouwvergunningen te vinden, die gerelateerd zijn aan Mulckhuijse.
 • http://www.giessenlanden.nl heeft een archief, maar hiervan is niets bekend en/of online te raadplegen
 • http://www.gorinchem.nl, het stadsarchief van Gorinchem is niet online te raadplegen. Vermoedelijk bevat het gezien de ligging en geschiedenis wel gegevens over Mulckhuijse.
 • http://cms.dordrecht.nl/stadsarchief, van het stadsarchief van Dordrecht (e.o.) is alleen een overzicht van de archieven online te raadplegen. Zie ook de archiefsite "Diep"
 • http://www.regiodiep.nl/zoek.aspx; Deze site omvat de gegevens van de archieven van Dordrecht e.o. Deze site is moeizaam doorzoekbaar voor genealogische gegevens. In 2008 geen gegevens gevonden met betrekking tot Mulckhuijse.
 • http://www.geldersarchief.nl, het Gelders Archief geeft in 2008 online geen gegevens over Mulckhuijse.
 • http://www.historischcentrumoverijssel.nl geeft online geen gegevens over Mulckhuijse.
 • http://www.archiefeemland.nl/ omvat Amersfoort en omstreken en bevat gescande gegevens van de burgerlijke stand, waaronder de gegevens van het overlijden van Jacob Mulckhuijse met verwijzing naar diens vader Eldert uit Veen.
 • http://www.denhaag.nl/ heeft wel een aantal archieven gescand online, maar voor genealogisch onderzoek is hier (in 200*8) niet veel beschikbaar omdat de burgerlijke stand en dtb-archieven nog niet digitaal beschikbaar zijn.
 • http://www.rhcl.nl geeft geen meldingen over Mulckhuijse
 • https://stadsarchief.amsterdam.nl heeft een diverse gegevens over Melck/Mellink/Mellinghuijse
 • Het archief van Alkmaar heeft 1 vermelding d.d. 1675 : trouwen Jan Mellinckhuijsen X Trijntje Jans (Gereformeerd)
 • De archieven van Haarlem en Noordholland bevatten (bijna) geen informatie

Overige broninformatie en overzichten archieven